Studieretning 8: Engelsk A, spansk A, latin CStudieretningsmodellen
Studieretningsmodellen
Adgangskortet

Hvis du vil vide, hvilke uddannelser, denne studieretning giver adgang til, skal du klikke dig ind på den hjemmeside, der hedder Adgangskortet, her.

For at få det bedste billede af dine uddannelsesmuligheder skal du markere
- dine valgfag (ikke alle fag er relevante).

Introduktion

I denne studieretning arbejder vi med to moderne sprog, engelsk og spansk, samt med latin - de europæiske sprogs “moder”. I denne studieretning har du færre naturvidenskabelige fag og skal ikke løfte et naturvidenskabeligt fag til B-niveau. Desuden er der flere valgfag end på de andre.

Studieretning 8
Studieretning 8