Vælger du Sorø Akademi, bliver du en del af et fællesskab med kammerater, høj faglighed og traditioner – og du har også mulighed for at bo her!

Sorø Akademi

På Sorø Akademi tør vi godt love dig tre spændende år med dygtige lærere og høj faglighed. Og så foregår det endda i vores smukke historiske omgivelser lige ned til Sorø Sø. Du kan også vælge at bo på kostskolen, som cirka en fjerdedel af vores elever gør.

Sådan søger du

Du finder ansøgningsskemaet på adressen www.optagelse.dk.

Her skal du under ungdomsuddannelser vælge STX og så Sorø Akademi.
Du skal vælge et sprogfag og et kreativt fag samtidig med, at du søger skolen.

Hvis det er vigtigt for dig at komme på Sorø Akademi, skal du huske at vælge Sorø Akademi som 1. prioritet. Vi afviser hvert år ansøgere, så 2. prioritetsansøgere kommer normalt ikke i betragtning.

Kvalificerede ansøgere bliver, hvis skolen har for mange ansøgere, optaget efter afstandskriteriet, således at de, der bor nærmest, optages først.

Retskrav på optagelse, hvad er det?

At du har retskrav på optagelse betyder, at du under alle omstændigher er garanteret optagelse på et gymnasium, hvis du opfylder betingelserne, som du kan se herunder. Er der ikke plads på det gymnasium, der er din første prioritet, har du ret til at blive optaget på en anden skole.

For at have retskrav på optagelse til den tre-årige almene studentereksamen (stx) skal du:

  • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
  • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
  • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
  • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
  • have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.
  • Har du ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.
  • Har du mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:

  • i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.

Bemærk: Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat
Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, men i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne, kan du optages på de 3-årige gymnasiale uddannelser, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Optagelse efter konkret vurdering
Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de elever, som søger de 3-årige gymnasiale uddannelser, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. En konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

Optagelsesprøve
Optagelsesprøven er en 4 timers skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Prøven afvikles på det gymnasium, der er søgt som 1. prioritet. Prøven følges op af en samtale.

Læs mere om optagelseprøven på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Hvis du efter 9. eller 10. klasse skal til udlandet som udvekslingsstuderende, skal du søge 1.g senest 1. marts i det år, som du ønsker optagelse.

Er kostskole noget for dig?

Du kan flytte hjemmefra og bo på kostskolen i trygge rammer. Her vil du opleve en større frihed end hjemme, men ikke så meget ansvar, som hvis du flyttede rigtigt hjemmefra. Som kostelev får du automatisk nogle ekstra oplevelser i din gymnasietid.
Hvis du har lyst til at supplere din gymnasietilværelse med en hverdag på kostskolen, så læs mere om priser og optagelse her på hjemmesiden under kostskole.

Hvis du bor i udlandet

Kontakt os, hvis du ikke selv kan komme for at se kostskolen, men alligevel gerne vil skrives op eller vide mere.

Du er velkommen til at skrive direkte til vicerektor Anne Friis for at høre om mulighederne: af@soroeakademi.dk.

Hvis det er vigtigt for dig at komme på Sorø Akademi, skal du som 1. prioritet vælge Sorø Akademi.

Måske vil du også gerne vide noget om ...