Studierejser

Alle elever kommer på udlandsrejse i begyndelsen af 2.g. Rejserne er studieture, der også har en social og fællesskabende funktion for klassen eller holdet.

Det er grundlæggende en god idé at rejse ud og anvende sin faglige viden til at opdage nye sider af verden. Alle gymnasiets fag kan danne afsæt for godt fagligt indhold på en studietur og på Sorø Akademi har vi de senere år gennemført studierejser med deltagelse af engelsk, kemi, samfundsfag, fysik, dansk, biotek, historie, matematik, geografi, idræt, religion og biologi. Og rejserne er gået til Athen, Lyon, London, Bruxelles, Færøerne, Firenze, Prag, Malta, Island, Rom, Dublin, Krakow, Syracuse/New York, Berlin m. fl.

Vi planlægger alle rejserne med masser af fagligt indhold, socialt sammenhold og oplevelser, man ellers ikke kan få.
Det er rejsens lærerhold, der beslutter, hvorhen turen går og enkelte klasser besøger venskabsskoler, og bor privat hos udvekslingsfamilier.