Studieretning 3: Biologi A, kemi B

Denne studieretning med biologi A handler om det levende og samspillet i naturen mellem det levende og det omgivende miljø. I kemi udforsker vi, hvordan alt levende og den materielle verden er opbygget – stoffernes egenskaber, hvordan de omdannes og reagerer med hinanden.
I skemaet nedenfor kan du se, hvilke fag du skal have på de forskellige klassetrin:

Find ud af, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til

Klik dig ind på Adgangskortet, en uddannelsesguide, der kan vise dig dine muligheder.
For at få det bedste overblik skal du markere
– dit 2. fremmedsprog
– dine valgfag (ikke alle fag er relevante).

Studieretning 3 er her markeret med guldfarve. Som det ses på figuren har skolen i alt tre naturvidenskabelige, to samfundsfaglige og fire sproglige studieretninger. De obligatoriske fag fylder mest og er de samme for alle studieretninger.