Studieretning 5: Samfundsfag A - Engelsk A

I denne studieretning får du indblik i de dynamiske og komplekse kræfter, der påvirker samfundsudviklingen. I kommer til at arbejde med politiske holdninger, international politik, sociologi, demokratiopfattelser, velfærdsprincipper og økonomi nationalt, regionalt og globalt. I kombination med matematik A kan I anvende og udarbejde statistik og arbejde med komplekse økonomiske modeller. I Engelsk arbejder vi med primært britiske og amerikanske forhold, herunder samfundsforhold, menneskers tanker, ideer og identitet. I begge fag har vi fokus på at I bliver gode til at formulere jer præcist både mundtligt og skriftligt.
I skemaet nedenfor kan du se, hvilke fag du skal have på de forskellige klassetrin:

Find ud af, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til

Klik dig ind på Adgangskortet, en uddannelsesguide, der kan vise dig dine muligheder.

For at få det bedste billede af dine uddannelsesmuligheder skal du markere
- dit 2. fremmedsprog
- dine valgfag (ikke alle fag er relevante).