Elevtrivsel

Skolens systematiske arbejde med elevtrivsel foregår primært i skolens "udvalg for Arbejdsmiljø, Sundhed og Elevtrivsel" (ASE), som består af

  • Skolens arbejdsmiljøleder (adm.chefen)
  • Lærernes AMR (arb.miljø repr)
  • En lærer valgt af pæd.råd
  • 2 elever valgt af elevrådet

Udvalget drøfter løbende forhold vedr. elevtrivsel, herunder den årlige elevtrivselsundersøgelse (ETU) og den lovpligtige undervisningsmiljøundersøgelse (UMV), som foretages mindst hver 3. år.

Nedenfor ses de seneste rapporter fra ETU og UMV, samt øvrigt relevant materiale.