Elevtrivsel

Skolen arbejder kontinuerligt og systematisk med elevtrivsel og elevernes fysiske undervisningsmiljø. Arbejdet sker bl.a. i Skolerådet samt i Udvalg for Undervisningsmiljø.

Der gennemføres de lovpligtige undersøgelser, dvs. undersøgelse af undervisningsmiljø (hvert 3. år) og undersøgelse af elevtrivsel (hvert år). Data fra de to undersøgelser lægges til grund for udarbejdelse af skolens Undervisningsmiljøvurdering (UMV).