Studieretninger

STUDIERETNINGER

Du behøver ikke beslutte dig for en studieretning, før du begynder i gymnasiet

Det er først under "grundforløbet" (dine tre første måneder på Sorø Akademi), at du vælger din studieretning.

I løbet af denne første tid hjælper vi dig med at finde ud af, hvad du er god til og interesseret i, så du kan beslutte dig. Derefter, i november, begynder du studieretningen, som du så følger resten af gymnasietiden. Det kan du læse mere om i det velkomstbrev, du modtager i midten af juli måned.

Du behøver altså ikke tage stilling til studieretningerne, inden du begynder i gymnasiet, men du skal selvfølgelig vide, hvilke studieretninger vi tilbyder, så læs mere nedenfor:

Find din studieretning: Studieretningernes opbygning og fag

Sorø Akademi har tre naturvidenskabelige, to samfundsfaglige og tre sproglige studieretninger. Samtidig består STX-uddannelsen af en række obligatoriske fag, nogle studieretningsfag og nogle valgfag. De obligatoriske fag fylder mest og er de samme for alle studieretninger. I figuren kan du få et hurtigt overblik og nederst på siden her, kan du klikke videre og finde hver enkelt af de otte studieretninger beskrevet i detaljer.

*     Begyndersprog A: spansk, fransk. Fortsættersprog B: tysk, fransk.
**   Naturvidenskab C/B: biologi, naturgeografi, kemi, informatik.
*** Kunstnerisk fag C: billedkunst, dramatik, mediefag, musik.

Studieretningernes sammensætning

Som du ser på figuren ovenfor, har Sorø Akademi tre naturvidenskabelige, to samfundsfaglige og tre sproglige studieretninger.
De giver hver især nogle forskellige valgmuligheder:

Nogle af de fag, du har, kan du hæve til et højere niveau.
En fuld studentereksamen skal indeholde mindst to A-niveaufag udover de obligatoriske dansk A og historie A. De fleste studieretninger opfylder dette krav fra starten.

På nogle studieretninger skal du vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau, og på alle studieretninger er der desuden forskellige muligheder for at vælge valgfag, som du ikke har i forvejen.

Det hele er lidt kompliceret, men det hjælper vi dig med at få overblik over, når du er begyndt i gymnasiet.

Studentereksamen (STX) – det almene gymnasium giver mange uddannelsesmuligheder

En studentereksamen er en bred, almendannende uddannelse, som giver adgang til alle typer videregående uddannelser. På STX får du altid både naturvidenskabelige fag, samfundsfaglige fag og humanistisk videnskabelige fag. Derfor har du mange forskellige uddannelsesmuligheder, når du får din studentereksamen.

Fag, der skal vælges før start

Når du søger ind på STX, skal du samtidig vælge kunstnerisk fag (musik, billedkunst, drama eller mediefag), ligesom du skal vælge 2. fremmedsprog (tysk fortsætter, fransk fortsætter, fransk begynder eller spansk begynder).

A, B og C-niveau

Fagene inddeles i A, B eller C-niveau, hvor A-niveau er det højeste. Niveauet er afhængigt af, hvor mange undervisningstimer, der er afsat til faget i alt i løbet af de tre år. Hovedreglen er:

C-niveau er et-årigt, i alt ca.    75 timer.
B-niveau er to-årigt, i alt ca. 200 timer.
A-niveau er tre-årigt, i alt ca. 325 timer.

En studentereksamen består af
  • Mindst fire fag på A-niveau (3-årige)
  • Normalt tre fag på B-niveau (2-årige)
  • En række fag på C-niveau (1-årige)
  • Fagene AP og NV
  • Et studieretningsprojekt, SRP
  • I alt mindst 2600 uddannelsestimer
C-valgfag:

Astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, græsk, informatik, kemi, latin, psykologi, retorik.