Om Sorø Akademi – en introduktion fra rektor

I Frederik II’s gamle fundats fra 1586 bliver Sorø Akademi beskrevet som en 'besynderlig og bedre skole'. Disse ord kan vi også anvende om skolen den dag i dag. 'Besynderlig' i betydningen SPECIEL. 'Bedre' i betydningen RIGTIG GOD.

Sorø Akademis Skole er speciel, fordi:

 • Vi er landets eneste statsgymnasium, hvilket betyder, at vi er Undervisningsministeriets skole.
 • Vores smukke bygninger ejes af Stiftelsen Sorø Akademi, der stiller dem til rådighed for skolen.
 • Vi har en fantastisk beliggenhed på Akademigrunden i parken ved Sorø Sø.
 • Gymnasiet har sit eget bibliotek, som blandt andet indeholder en lang række sjældne, ældre bøger.
 • Sorø Akademis Skole har en mængde legater og et stærkt netværk i Soransk Samfund, der med sit kollegium i København giver vores studenter et rigtig godt boligtilbud under videreuddannelsen.
 • Vi holder juleafslutning og dimission i Sorø Klosterkirke.

Sorø Akademis Skole er en god skole, fordi:

 • Vi foruden den almindelige fagrække tilbyder latin som 2. fremmedsprog, samt en række andre spændende valgfag.
 • Alle lærere er universitetsuddannede og har dermed højt specialiseret og opdateret viden inden for deres fag.
 • Skolens ledelse og lærere prioriterer faglig og pædagogisk udvikling
 • Vores undervisningsfaciliteter er i nydelig stand og undergår konstant forbedring og modernisering
 • Vi udvikler løbende nye IT-løsninger til undervisningen, både software- og hardware-mæssigt
 • Vores elever engagerer sig i skolens mange aktiviteter og deltager aktivt i de demokratiske processer.
 • Vi levendegør vores historiske baggrund via en lang række traditioner.

Dette er nogle af grundene til, at Sorø Akademis Skole er speciel og god. Samtidig har vi en fantastisk stor spændvidde, fordi vi både er landsdækkende kostskole, lokalt gymnasium for Sorø by og oplandsgymnasium for omkringliggende byer.
Derfor er det spændende at være på Sorø Akademi. 


Velkommen!

Kristian Jacobsen
rektor

Sorø Akademis rektor Kristian Jacobsen

Læs vores brochure