Studieretning 1: Matematik A, fysik B, kemi B

Dette er den traditionelle naturvidenskabelige studieretning, der giver godt afsæt til alle naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og tekniske videregående uddannelser. Den naturvidenskabelige profil kan styrkes hvis du vælger fysik eller kemi på A (1a), men der er også mulighed for at kombinere med sprogfag på A-niveau (1b).
I skemaet nedenfor kan du se, hvilke fag du skal have på de forskellige klassetrin:

Studieretning 1a: Matematik A, fysik B, kemi B - med fysik A/kemi A
Studieretning 1b: Matematik A, fysik B, kemi B - med sprog A
Find ud af, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til

Klik dig ind på Adgangskortet, en uddannelsesguide, der kan vise dig dine muligheder.
For at få det bedste billede af dine uddannelsesmuligheder skal du markere
- dit 2. fremmedsprog
- dine valgfag (ikke alle fag er relevante).

Studieretning 1 er her markeret med guldfarve. Som det ses på figuren har skolen i alt tre naturvidenskabelige, to samfundsfaglige og fire sproglige studieretninger. De obligatoriske fag fylder mest og er de samme for alle studieretninger.