Undervisning bliver bedre med evaluering. Find gode værktøjer her på siden

Evaluering

Evaluering af undervisningen er en vigtig del af skolens arbejde med undervisningens kvalitet. Her finder I en lille introduktion, skemaer og skabeloner, der kan anvendes i dette arbejde.

For både elever og lærere

God undervisning bygger på lærernes indsats med at forberede og gennemføre undervisning, samt elevernes forberedelse (fx. lektielæsning) og aktive deltagelse i undervisningen: Både i klasserumsundervisning, gruppearbejde, opgaveskrivning mv.

Evalueringen af undervisningen skal derfor altid "gå på to ben" og omfatte både lærerens indsats og elevernes indsats. Og den skal altid afsluttes med en fremadrettet og konstruktiv dialog om, hvad der skal ændres for at gøre undervisningen bedre. Alle hold skal evaluere undervisningen mindst to gange pr. skoleår.

En arbejdsgruppe bestående af elever og lærere på Sorø Akademi har udarbejdet nedenstående skabeloner, som man kan anvende, når man evaluerer undervisning.