Studieretning 3: : Biologi A, kemi B

Studieretningsmodellen
Studieretningsmodellen
Adgangskortet

Hvis du vil vide, hvilke uddannelser, denne studieretning giver adgang til, skal du klikke dig ind på den hjemmeside, der hedder Adgangskortet, her.

For at få det bedste billede af dine uddannelsesmuligheder skal du markere
- dit 2. fremmedsprog
- dine valgfag (ikke alle fag er relevante).

Introduktion

Denne studieretning med biologi A handler om det levende og samspillet i naturen mellem det levende og det omgivende miljø. I kemi udforsker vi, hvordan alt levende og den materielle verden er opbygget - stoffernes egenskaber, hvordan de omdannes og reagerer med hinanden.

Studieretning 3
Studieretning 3