Historie på a-niveau er obligatorisk i alle tre gymnasieår.

Historie

I historieundervisningen lærer du at undersøge et emne til bunds og beskæftige dig med historien i bøger, kilder, film og på nettet og ikke mindst vurdere troværdigheden.

Vi er historiske væsener og historien binder os sammen. Bernard fra katedralskolen i Chartres udtrykte i 1117 historiens betydning for samtiden med udtalelsen ” Vi er dværge, der står på skuldrene af giganter” og med det mente han, at historien er den platform, der giver en bedre udsigt og en dybere indsigt.

Historieundervisningen er kernen i gymnasiets fagrække og spænder over hele historien fra ældste tider til i dag både i Danmark, Europa og Verden. 

De historiske rammer på Sorø Akademi
På Sorø Akademi er vi så heldige, at vi befinder os midt i Danmarkshistorien tæt på vikinger, Hvideslægt, konger, historiske bygninger og forfattere og tager naturligvis i vid udstrækning udgangspunkt i dette, når vi beskæftiger os med vigtige begivenheder og udviklingslinjer i Danmarks historie.

Udover den spændende historieundervisning er faget også en aktiv medspiller på ekskursioner, studieture og i tværfaglige samarbejder og opgaver i gymnasiet.