Gitte Engelund (gi)

Gitte Engelund

Telefon: (+45) 40413850
gi@soroeakademi.dk

Uddannelsesleder

Leder for halvdelen af lærerne, opgavefordeling, frivillige aktiviteter, terminsprøver, skriftlige eksaminer og årsprøver, SRP, SRO og DHO, optagelsesprøver, intro- og brobygningsforløb, Intro 1 og 2, forældreaften i 1g, fravær og fastholdelse, planlægning af grundforløb, Netwerk, Masterclass, orienteringsaften, Pædagogisk Udvalg, Planlægningsudvalget, skemalægning, undervisningsmiljø.