Studieretninger

Studieretninger

Du behøver ikke beslutte dig, før du begynder i gymnasiet.

Det er først under "grundforløbet" (dine tre første måneder på Sorø Akademi),
at du skal vælge studieretning. I løbet af denne første tid hjælper vi dig med at
finde ud af, hvad du er god til og interesseret i, så du kan beslutte dig.
Derefter, i november, begynder du på den studieretning,
som du følger resten af gymnasietiden.
Læs mere om dette i det velkomst brev, du modtager i midten af juli måned.

Du skal selvfølgelig vide, hvilke studieretninger vi tilbyder, men du behøver altså
ikke tage stilling til dem, før du begynder i gymnasiet.

 

Fag og studieretninger

.

.

*     Begyndersprog A: spansk, fransk. Fortsættersprog B: tysk, fransk.
**   Naturvidenskab C/B: biologi, naturgeografi, kemi, informatik.
*** Kunstnerisk fag C: billedkunst, dramatik, mediefag, musik.

Studentereksamen (STX) – det almene gymnasium

En studentereksamen er en bred, almendannende uddannelse, som giver adgang til alle typer videregående uddannelser. Uddannelsen består af en række obligatoriske fag, nogle studieretningsfag og nogle valgfag. De obligatoriske fag fylder mest og er de samme for alle studieretninger. Med STX får du både naturvidenskabelige fag, samfundsfaglige fag og humanistisk videnskabelige fag, og du har derfor mange forskellige uddannelsesmuligheder, når du er færdig med STX.

Når du søger ind på STX, skal du samtidig vælge kunstnerisk fag (musik, billedkunst, drama eller mediefag), ligesom du skal vælge 2. fremmedsprog (tysk fortsætter, fransk fortsætter, fransk begynder eller spansk begynder).

Studieretningernes sammensætning

Som du ser på figuren ovenfor, har Sorø Akademi tre naturvidenskabelige, to samfundsfaglige og tre sproglige studieretninger.
De giver hver især nogle forskellige valgmuligheder:

Nogle af de fag, du har, kan du hæve til et højere niveau.
En fuld studentereksamen skal indeholde mindst to A-niveaufag udover de obligatoriske dansk A og historie A. De fleste studieretninger opfylder dette krav fra starten.

På nogle studieretninger skal du vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau, og på alle studieretninger er der desuden forskellige muligheder for at vælge valgfag, som du ikke har i forvejen.

Det hele er lidt kompliceret, men det hjælper vi dig med at få overblik over, når du er begyndt i gymnasiet.

A, B og C-niveau

Fagene inddeles i A, B eller C-niveau, hvor A-niveau er det højeste. Niveauet er afhængigt af, hvor mange undervisningstimer, der er afsat til faget i alt i løbet af de tre år. Hovedreglen er:

C-niveau er et-årigt, i alt ca.    75 timer.
B-niveau er to-årigt, i alt ca. 200 timer.
A-niveau er tre-årigt, i alt ca. 325 timer.

En studentereksamen består af
  • Mindst fire fag på A-niveau (3-årige)
  • Normalt tre fag på B-niveau (2-årige)
  • En række fag på C-niveau (1-årige)
  • Fagene AP og NV
  • Et studieretningsprojekt, SRP
  • I alt mindst 2600 uddannelsestimer
C-valgfag:

Astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, græsk, informatik, kemi, latin, psykologi, retorik.