Studieretninger

Du behøver ikke beslutte dig, før du begynder i gymnasiet

I løbet af de første tre måneder (grundforløbet) skal du vælge studieretning. Grundforløbet hjælper dig med at finde ud af, hvad du er god til, og hvad du er interesseret i. Derefter begynder du på den studieretning, som du følger resten af gymnasietiden. Du skal selvfølgelig vide, hvilke studieretninger vi tilbyder, men du behøver altså ikke tage stilling til dem, før du begynder i gymnasiet. Det hjælper vi dig med, når du er startet på grundforløbet (nuværende elever, som har valgt studieretning før 2017, kan finde omtale af deres studieretning her).

________________________________

Fag og studieretninger på Sorø Akademi

*     Begyndersprog A: spansk, fransk. Fortsættersprog B: tysk, fransk.
**   Naturvidenskab C/B: biologi, naturgeografi, kemi, informatik.
*** Kunstnerisk fag C: billedkunst, dramatik, mediefag, musik.

________________________________

Studentereksamen (STX) – det almene gymnasium

En studentereksamen er en bred, almendannende uddannelse, som giver adgang til alle typer videregående uddannelser. Uddannelsen består af en række obligatoriske fag, nogle studieretningsfag og nogle valgfag. De obligatoriske fag fylder mest og er de samme for alle studieretninger. Med STX får du både naturvidenskabelige fag, samfundsvidenskabelige fag og humanistisk videnskabelige fag, og du har derfor mange forskellige uddannelsesmuligheder, når du er færdig med STX.

Når du søger ind på STX, skal du samtidig vælge kunstnerisk fag (musik, billedkunst, drama eller mediefag), ligesom du skal vælge 2. fremmedsprog (tysk fortsætter, fransk fortsætter, fransk begynder eller spansk begynder).

Her finder du genveje til uddybende forklaring om vores 8 studieretninger

A, B og C-niveau

Fagene inddeles i A, B eller C-niveau, hvor A-niveau er det højeste. Niveauet er afhængigt af, hvor mange undervisningstimer, der er afsat til faget i alt i løbet af de tre år. Hovedreglen er:

C-niveau er et-årigt, i alt ca.    75 timer.
B-niveau er to-årigt, i alt ca. 200 timer.
A-niveau er tre-årigt, i alt ca. 325 timer.

Studieretningerne giver nogle forskellige valgmuligheder. Nogle af de fag, du har, kan du hæve til et højere niveau. En fuld studentereksamen skal indeholde mindst to A-niveaufag udover de obligatoriske dansk A og historie A. De fleste studieretninger opfylder dette krav fra starten. På nogle studieretninger skal du vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau, og på alle studieretninger er der desuden forskellige muligheder for at vælge valgfag, som du ikke har i forvejen. 

Det hele er lidt kompliceret, men det hjælper vi dig med at få overblik over, når du er begyndt i gymnasiet.

Studieretningernes sammensætning

Som du ser på figuren ovenfor, har vi tre naturvidenskabelige, to samfundsvidenskabelige og tre sproglige studieretninger:

Naturvidenskabelige studieretninger:
Matematik A, fysik B, kemi B
Bioteknologi A, matematik A, fysik B
Biologi A, kemi B

Samfundsvidenskabelige studieretninger:
Samfundsfag A, matematik A
Samfundsfag A, engelsk A

Sproglige studieretninger:
Engelsk A, tysk fortsætter A, samfundsfag B
Engelsk A, fransk A, samfundsfag B
Engelsk A, spansk A, latin C

 

 

C-valgfag:
Astronomi, erhvervsøkonomi, græsk, informatik, kemi, latin, psykologi, retorik.

Direkte link