Studieretninger gældende indtil 2024

* Begyndersprog A: spansk, fransk. Fortsættersprog B: tysk, fransk.
** Naturvidenskab C/B: biologi, naturgeografi, kemi, informatik.
*** Kunstnerisk fag C: billedkunst, dramatik, mediefag, musik.

Studieretning 1: Matematik A, fysik B, kemi B

Dette er den traditionelle naturvidenskabelige studieretning, der giver godt afsæt til alle naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og tekniske videregående uddannelser. Den naturvidenskabelige profil kan styrkes hvis du vælger fysik eller kemi på A (1a), men der er også mulighed for at kombinere med sprogfag på A-niveau (1b).
I skemaet nedenfor kan du se, hvilke fag du skal have på de forskellige klassetrin:

Studieretning 1a: Matematik A, fysik B, kemi B - med fysik A/kemi A
Studieretning 1b: Matematik A, fysik B, kemi B - med sprog A
Find ud af, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til

Klik dig ind på Adgangskortet, en uddannelsesguide, der kan vise dig dine muligheder.
For at få det bedste billede af dine uddannelsesmuligheder skal du markere
- dit 2. fremmedsprog
- dine valgfag (ikke alle fag er relevante).

Studieretning 2: Bioteknologi A, matematik A, fysik B

Bioteknologi kombinerer fagområderne biologi B og kemi B med emner inden for genteknologi, sundhed, energi og teknik. I denne studieretning skal I arbejde en del i laboratoriet, og samarbejdet med matematik og fysik giver studieretningen en stærk naturvidenskabelig profil.
I skemaet nedenfor kan du se, hvilke fag du skal have på de forskellige klassetrin:

Find ud af, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til

Klik dig ind på Adgangskortet, en uddannelsesguide, der kan vise dig dine muligheder.
For at få det bedste billede af dine uddannelsesmuligheder skal du markere
- dit 2. fremmedsprog
- dine valgfag (ikke alle fag er relevante).

Studieretning 3: Biologi A, kemi B

Denne studieretning med biologi A handler om det levende og samspillet i naturen mellem det levende og det omgivende miljø. I kemi udforsker vi, hvordan alt levende og den materielle verden er opbygget – stoffernes egenskaber, hvordan de omdannes og reagerer med hinanden.
I skemaet nedenfor kan du se, hvilke fag du skal have på de forskellige klassetrin:

Find ud af, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til

Klik dig ind på Adgangskortet, en uddannelsesguide, der kan vise dig dine muligheder.
For at få det bedste overblik skal du markere
– dit 2. fremmedsprog
– dine valgfag (ikke alle fag er relevante).

Studieretning 4: : Samfundsfag A, matematik A

I denne studieretning får du indblik i de dynamiske og komplekse kræfter, der påvirker samfundsudviklingen. I kommer til at arbejde med politiske holdninger, international politik, sociologi, demokratiopfattelser, velfærdsprincipper og økonomi nationalt, regionalt og globalt.
I kombination med matematik A kan I anvende og udarbejde statistik og arbejde med komplekse økonomiske modeller.
I skemaet nedenfor kan du se, hvilke fag du skal have på de forskellige klassetrin:

Find ud af, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til

Klik dig ind på Adgangskortet, en uddannelsesguide, der kan vise dig dine muligheder.

For at få det bedste billede af dine uddannelsesmuligheder skal du markere
- dit 2. fremmedsprog
- dine valgfag (ikke alle fag er relevante).

Studieretning 5: Samfundsfag A - Engelsk A

I denne studieretning får du indblik i de dynamiske og komplekse kræfter, der påvirker samfundsudviklingen. I kommer til at arbejde med politiske holdninger, international politik, sociologi, demokratiopfattelser, velfærdsprincipper og økonomi nationalt, regionalt og globalt. I kombination med matematik A kan I anvende og udarbejde statistik og arbejde med komplekse økonomiske modeller. I Engelsk arbejder vi med primært britiske og amerikanske forhold, herunder samfundsforhold, menneskers tanker, ideer og identitet. I begge fag har vi fokus på at I bliver gode til at formulere jer præcist både mundtligt og skriftligt.
I skemaet nedenfor kan du se, hvilke fag du skal have på de forskellige klassetrin:

Find ud af, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til

Klik dig ind på Adgangskortet, en uddannelsesguide, der kan vise dig dine muligheder.

For at få det bedste billede af dine uddannelsesmuligheder skal du markere
- dit 2. fremmedsprog
- dine valgfag (ikke alle fag er relevante).

Studieretning 6: Engelsk A, tysk fortsætter A, samfundsfag B

Ønsker du at arbejde med de to moderne sprog, engelsk og tysk, skal du vælge denne studieretning. Kombinationen med samfundsfag sætter fokus på samfundsforhold og kultur i såvel den engelsksprogede som den tysktalende del af verden.
I skemaet nedenfor kan du se, hvilke fag du skal have på de forskellige klassetrin:

Studieretning 6a
Studieretning 6b - med latin C
Find ud af, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til

Klik dig ind på Adgangskortet, en uddannelsesguide, der kan vise dig dine muligheder.

For at få det bedste billede af dine uddannelsesmuligheder skal du markere
- dine valgfag (ikke alle fag er relevante).

Studieretning 7: Engelsk A, fransk A, samfundsfag B

Ønsker du at arbejde med de to moderne sprog, engelsk og fransk, skal du vælge denne studieretning. Kombinationen med samfundsfag B sætter fokus på samfundsforhold og kultur i såvel den engelsksprogede som den fransktalende del af verden.
I skemaet nedenfor kan du se, hvilke fag du skal have på de forskellige klassetrin:

Studieretning 7a
Studieretning 7b - med latin C
Find ud af, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til

Klik dig ind på Adgangskortet, en uddannelsesguide, der kan vise dig dine muligheder.

For at få det bedste billede af dine uddannelsesmuligheder skal du markere
- om du har fransk begynder A eller fransk fortsætter A
- dine valgfag (ikke alle fag er relevante).

Studieretning 8: Engelsk A, spansk A, latin C

I denne studieretning arbejder vi med to moderne sprog, engelsk og spansk, samt med latin - de europæiske sprogs “moder”. I denne studieretning har du færre naturvidenskabelige fag og skal ikke løfte et naturvidenskabeligt fag til B-niveau. Desuden er der flere valgfag end på de andre.
I skemaet nedenfor kan du se, hvilke fag du skal have på de forskellige klassetrin:

Find ud af, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til

Klik dig ind på Adgangskortet, en uddannelsesguide, der kan vise dig dine muligheder.

For at få det bedste billede af dine uddannelsesmuligheder skal du markere
- dine valgfag (ikke alle fag er relevante).

Studieretning 9: Latin A, græsk A

Hvis du holder af sprog og er interesseret i mytologi, filosofi, kunst, retorik og historie, skal du vælge ”Klassikerstudieretningen”. Vi arbejder med to verdenssprog og den græsk-romerske kultur, der præger den verden, vi lever i – og som fortsat inspirerer!
Der er god mulighed for at kombinere med valgfag, så du kan skræddersy studieretningen, så den passer til dig.
I skemaet nedenfor kan du se, hvilke fag du skal have på de forskellige klassetrin:

Find ud af, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til

Klik dig ind på Adgangskortet, en uddannelsesguide, der kan vise dig dine muligheder.

For at få det bedste billede af dine uddannelsesmuligheder skal du markere
- dine valgfag (ikke alle fag er relevante).