Studie- og ordensregler under studierejser og ekskursioner

Studieture og ekskursioner er faglige ture, som også har en social og fællesskabende funktion for klassen eller holdet.
Studieture og ekskursioner er undervisning uden for skolen.
Det er frivilligt at deltage i studieturen. Hvis flere i en klasse ikke ønsker at deltage, vil skolen overveje ikke at rejse med den pågældende klasse.

Overordnede retningslinjer for studieture og ekskursioner:

  • Studieture og ekskursioner er eksempler på “god anderledeshed”, hvor eleverne får fagligt relevante oplevelser, som de ikke ville have fået på egen hånd.
  • Elevernes deltager aktivt i alle de planlagte aktiviteter.
  • Eleverne følger straks og loyalt lærernes anvisninger.
  • Eleverne optræder som gode ambassadører for Sorø Akademi: venligt, høfligt, interesseret og respektfuldt.
  • Eleverne er opmærksomme på og respektfulde overfor den lokale kultur og lokale skikke (f.eks. er eleverne opmærksomme på påklædning, og er opmærksomme på at det ikke er velset at stå og ryge på gaden forud for besøg på museer, skoler, virksomheder eller organisationer).
  • Studieture og ekskursioner er alkoholfrie hele tiden - dvs fra afrejse til hjemkomst.
  • På studieture i udlandet kan de deltagende lærere dispensere fra alkoholreglerne og tillade, at man fx drikker en-to genstande til fælles middag. Men kun ved et arrangement for hele klassen og kun i dette begrænsede omfang

Hvis en elev ikke lever op til skolens retningslinjer vil eleven i første omgang blive tilrettevist/advaret af de deltagende lærere. Ved gentagen uhensigtsmæssig adfærd, eller ved grov tilsidesættelse af retningslinjerne, vil eleven blive hjemsendt. Udgifter til hjemsendelse betales af skolen og opkræves herefter hos eleven.