Samfundsfag er obligatorisk på C-niveau i 1.g, men det er også muligt at vælge samfundsfag på B- eller A-niveau enten som studieretningsfag eller som valgfag (afhængigt af de muligheder som studieretningen giver).

Samfundsfag

Samfundsfag hjælper dig til at forstå samfundet i bred forstand. Vi bruger både teori og empiri og diskuterer heftigt i ind imellem.

Ikke blot ud fra hvad vi "synes", men vi øver os på at diskutere på et fagligt grundlag med argumenter og dokumentation bag vores vurderinger. Vi underviser i mange forskellige teorier, begreber og modeller, og i hvordan du kan ”kloge dig” på virkeligheden – og vi afprøver om der er belæg for den ene eller anden teori, når vi undersøger den aktuelle udvikling. 

Undervisningstemaer

Det kan handle om at kunne afkode den politiske debat i Danmark eller andre lande, at kunne gennemskue hvordan komplekse politiske systemer som fx EU fungerer, at kunne forstå økonomiske sammenhænge på globalt plan, at kunne forklare hvorfor nogle stater agerer som de gør i international politik, at kunne diskutere hvorvidt medierne i dag er vagthunde eller jagthunde eller at kunne påpege konsekvenserne af unges fokus på sociale medier.

B-niveau er 2-årigt og afsluttes med en mundtlig prøve, mens A-niveau er 3-årigt og afsluttes med en skriftlig og/eller mundtlig prøve. B- og A-niveau giver mulighed for mere dybdegående analyser og flere forskellige temaer behandlet på et højere fagligt niveau.