Religion er et obligatorisk fag på C-niveau og et valgfag på B-niveau.

Religion

Et gammelt ordsprog siger, at den værste dæmon er den, man ikke forstår. Religion tilbyder en videnskabelig forståelsesramme. Det handler om at forstå andres (evt. egen) religiøse overbevisning og adfærd; ikke om man tror eller ikke tror.
Religion forstås altså bredt. Vi studerer ikke bare ”muslimer” og ”kristne”, men forholder os også til ateister, ”ikke-troende” og helt almindelige menneskers måde at være i verden på.
En anden beskrivelse af faget kunne derfor være gennem ordet ”livsanskuelse”. Det handler om dybe eksistentielle spørgsmål som ”hvorfor er vi her”, ”hvad skal vi med vores liv”, og ”hvordan håndterer vi den udfordring, at vi skal dø en dag?”
Religion går til en hvis grad tilbage i tiden. Her studerer vi en religions formative periode; hvornår er den opstået? Hvilke kilder har vi? Hvad kendetegner religionsstifteren? Osv.
Men religion handler først og fremmest om nutiden: ”Hvordan kommer denne religions livssyn til syne i vores samtid”? Hvilken betydning har disse aspekter for en hverdag, der er præget af dette livssyn? Hvad er det for træk ved denne religion, der bliver særligt vigtige i en senmoderne sammenhæng? Hvordan kan man forstå og agere hensigtsmæssigt i forhold til de konflikter, der er mellem forskellige religiøse og "ikke-religiøse" opfattelser.