Naturgeografi

Hvorfor blæser vinden fra vest i Danmark? Hvordan ser en livscyklus-analyse ud for en vindmølle? – og hvordan er balancen mellem vedvarende og fossil energi i Danmark? Hvorfor er der ingen vulkaner i Danmark? Hvornår var Danmark sidst dækket af is? – og hvad er baggrunden for, at havet omkring os stiger? Hvad er forklaringen på, at der er grusgrave nord for Sorø – men kalkgrave ved Faxe, hvor der var koralrev for 63 millioner år siden?
Spørgsmålene er mange – og vigtige at kende til som baggrund for at kunne forstå og deltage i diskussioner om hvordan vi balancerer 7,4 milliarder menneskers behov for mad og ressourcer med planetens naturlige systemer og balancer.

Naturgeografi
To naturgeografihold på ekskursion til Odsherred.