Naturgeografi kan vælges enten på C- eller B-niveau.
Begge niveauer afsluttes med en mundtlig prøve.

Naturgeografi

I Naturgeografi beskæftiger vi os med samspil mellem natur og menneske. Vi arbejder med relevante og aktuelle problemstillinger for bedre at forstå:

Hvilke konsekvenser er der ved klimaforandringer, og hvordan tilpasser vi os?
Hvor vi skal få vores energi fra i fremtiden?
Hvorfor blæser vinden fra vest i Danmark?
Hvordan er miljøpåvirkningen ved det vi forbruger som tøj, mad og mobiler?
Hvorfor er der ingen vulkaner i Danmark?
Hvad er baggrunden for at havet omkring os stiger, og hvad giver det af problemer og muligheder?
Hvad er forklaringen på, at der er grusgrave nord for Sorø, men kalkgrave ved Faxe, hvor der var koralrev for 63 millioner år siden?

Spørgsmålene er mange og vigtige at kende. Både for at kunne forstå og deltage i diskussioner og løsninger på vores tids- og fremtidens problemer. Vi står overfor at balancere 8 milliarder menneskers behov for mad og ressourcer med planetens naturlige systemer og balancer. Du kan være med til at gøre fremtiden bedre for alle (og dig selv:)!

Særlige arbejdsformer for Naturgeografi er:
Vi beskæftiger os med verden, og er ikke bange for at bevæge os ud i den. Vi arbejder både med: feltarbejde, eksperimentelt arbejde og casestudier.

To naturgeografihold på ekskursion til Odsherred.