Mediefag kan du vælge som kreativt fag på C-niveau.

Mediefag

Elsker du at se film - måske serier og dokumentarer? Har du lyst til selv at lave film? I mediefag lærer du både at analysere og producere film.
Levende billeder og lyd i film, tv og nyere medier er omdrejningspunktet for arbejdet i mediefag.

I mediefag ser du film og filmklip
Du analyserer dem og får en god indsigt i, hvordan de bygges op og virker. Der er et sprog omkring de virkemidler og den dramaturgi, film, tv og digitale medier bruger til at gøre fortællingerne effektfulde og medrivende – det sprog lærer du at bruge. I mediefag arbejder vi også med genrer og forskellige digitale formater. Du får en forståelse for, hvordan de levende billeder indgår i en kontekst, og den betydning, det har.

Eksamen
Du afslutter mediefag c med at lave en egen produktion i samarbejde med en gruppe. Her viser du og din gruppe, hvad I har lært om at fortælle i levende billeder og lyd. Den produktion indgår som en del af eksamen. Du skal også analysere et uddrag fra en film som den anden del af eksamen.

Forudsætninger
De eneste forudsætninger for at vælge mediefag C er, at du har lyst til at indgå i nære samarbejdsrelationer med dine klassekammerater. Og at du har lyst til både at analysere film og blive udfordret på dine kreative og tekniske evner.

Du producerer selv film
Det kan f.eks. være mindre øvelser, som at lave et overraskende møde, eller lave en mordscene, hvor noget i billederne antyder, hvad der er sket. Fordi du laver film selv, får du en bedre forståelse for, hvordan de film vi ser i biografen, på tv og på nettet, er bygget op. Og fordi du analyserer levende billeder og lyd, får du en bedre forståelse for, hvordan du kan bygge din egen film op, så den fortæller mest effektfuldt og får budskabet igennem.