Matematik er obligatorisk på B-niveau, dvs. du har faget i 1. og 2.g. I de naturvidenskabelige studieretninger med fysik, kemi eller bioteknologi er matematik dog obligatorisk på A-niveau.

Matematik

Matematik er i gymnasiet obligatorisk på B-niveau, hvilket vil sige du har matematik i 1. og 2. g. I de naturvidenskabelige studieretninger med fysik, kemi eller bioteknologi er matematik dog obligatorisk på A-niveau, du har derfor matematik alle tre år. I enkelte specialtilfælde kan du dog nøjes med matematik i 1. g.
For at komme ind på en lang række videregående uddannelser, skal du have enten matematik på B eller A niveau for at komme ind på uddannelse. Gå ind på ug.dk for at se, hvad netop dit drømmestudium kræver.
Matematik undervisningen bygger alle 3 år på 3 søjler, der bliver gjort højere og højere år for år. I matematik er der 3 store emner, der gennemgående alle tre år.

Matematik