Kemi kan vælges på C-, B- og A-niveau. Kemi på B-niveau er adgangskrav til flere videregående uddannelser med et naturvidenskabeligt sigte.

Kemi

Der er kemi i alt omkring os og inde i os selv f.eks. i stolen du sidder på, i vandflasken, i yoghurt, i blodet, i mobiltelefonen, i medicin, i fyrværkeri, i solcreme, i dit tøj og i luften du indånder.

Hvad laver en kemiker?

Kemikere skaber bl.a. nye lægemidler, energikilder, fødevarer, katalysatorer og alle former for materialer. Desuden undersøger kemikere hvordan forskellige kemiske stoffer påvirker både mennesker og miljøet omkring os.
Kemi er et essentielt fag, hvis du interesserer dig for ingeniørvidenskab, molekylær medicin, miljøvidenskab, fødevarer og ernæring, procesteknologi, naturressourcer, emballage, plast, olie og gas, teknologi og grøn og bæredygtig kemi.

Faget kemi

Kemi er et både teoretisk og eksperimentelt fag og gennem laboratorieøvelser og tværfaglige projekter vil du f.eks. komme til at arbejde med emner som:

  • Hvordan fremstilles og virker lægemidler?
  • Hvordan er fødevarer opbygget kemisk? Hvad kan man gøre for at ændre deres konsistens?
  • Hvordan er farvestoffer opbygget kemisk? Hvordan binder de til en overflade?
  • Hvorfor ruster en cykel? Og kan man gøre noget for at forhindre det?
  • På hvilken måde udnyttes energiressourcerne optimalt?
  • Hvilke materialer er bedst til at oplagre energi?
  • Kan man få en kemisk reaktion til at forløbe hurtigere?
  • Hvordan kan man udvinde rene stoffer fra naturen?
  • Hvordan kan vi genanvende materialerne i vores affald?