Fysik kan tages på C-niveau, eller på B-niveau (2-årigt forløb) eller som valgfag på A-niveau.

Fysik

Faget strækker sig over det allerstørste fra Universet skabelse ved Big Bang, stjernernes udvikling og sorte huller til det allermindste som atomet og dets opbygning.

Hvad arbejder vi med i gymnasiet?
Fysikfaget er et eksperimentelt fag, hvilket betyder at undervisningen ofte er krydret med mindre eksperimenter. Det er også et teoretisk fag, hvor du præsenteres for en række fysiske begreber og lovmæssigheder. I faget anvender vi en del matematik og der laves en del skriftligt arbejde.
Det faglige indhold og sværhedsgraden varierer alt efter niveau.

C-niveau (1.g)
Her lærer du noget om de energiformer, som du møder i jeres hverdag. Du får også viden om de fænomener, som du umiddelbart kan iagttage på himlen som solformørkelser, månefaser osv. Der arbejdes med lyd og lydbølger. Her kan vi f.eks. se på musikinstrumenter og hvordan de virker. Vi skal også arbejde med lys og forskellige lysfænomener som f.eks. regnbuen.
Undervisningen veksler mellem teorigennemgang, opgaveløsning, projektarbejde og eksperimentelt arbejde. Faget er obligatorisk medmindre du har valgt en studieretning med fysik på B-niveau.

B-niveau (1.g og 2.g)
Vælger du fysik på B-niveau, har du fysik i 2 år. Her arbejdes der med de samme områder som på C-niveau, hvor vi dog går mere i dybden. Derudover lærer du noget om elektricitet, radioaktivitet og mekanik. På dette niveau anvendes en del af den matematik, som du lærer i matematikfaget, som en naturlig del af faget. Der lægges mere vægt på det eksperimentelle arbejde end på C-niveau, idet der laves en del større øvelser.

A-niveau (valgfag i 3.g)
Der bygges videre på fysikken fra B-niveau. Vi går i dybden med mekanikken og lærer om bevægelser i flere dimensioner. Vi ser på raketopsendelser og satellitbaner, magnetisme og elektricitet. Her foldes den fysik ud, som du har lært i de foregående 2 år i gymnasiet.