Hvis du har haft fransk i folkeskolen, har du mulighed for at vælge fransk som fortsættersprog. Hvis du ikke har haft fransk før, kan du vælge det som begyndersprog.

Fransk

Vi arbejder med vedkommende og aktuelle emner som f.eks. ungdomskultur, familieforhold, sociale forhold, indvandring og udvandring, og hvad der måtte dukke op af aktuelle begivenheder.

I undervisningen indgår læsning af kortere og længere tekster, avisartikler om aktuelle forhold, sange, film der bidrager til forståelse af de forskellige temaer, billedanalyse af hverdagssituationer, internetsider, osv. Undervisningen kan også blive varieret af besøg af oplægsholder, besøg i Den franske Samling på Statens Museum for Kunst eller på Glyptoteket.
For både begyndere og fortsættere gælder, at fransk sprog og fransk kultur står i centrum.

Fortsætterfransk
Hvis du har haft fransk i folkeskolen, har du mulighed for at vælge fransk som fortsættersprog. Forløbet er to-årigt og afsluttes med en mundtlig eksamen. Du kan også vælge at fortsætte med faget, og i det tilfælde afsluttes forløbet med både mundtlig og/eller skriftlig eksamen.

Begynderfransk
Hvis du ikke har haft fransk før, kan du vælge det som begyndersprog. Forløbet er tre-årigt og afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig eksamen.
For begynderundervisningen gælder, at det første halvår går med at indlære basis, der sætter dig i stand til at kommunikere i hverdagssituationer og læse og forstå autentiske tekster.