Erhvervsøkonomi udbydes på C-niveau.

Erhvervsøkonomi

Sigter du mod en erhvervsrettet videregående uddannelse eller en fremtid som iværksætter, så er erhvervsøkonomi en kvalificeret valgmulighed i gymnasiet.
"Just do it" eller "Das Auto" - hvilke billeder skaber disse ord hos forbrugeren og hvorfor?
Hvilke kunder handler i Irma?
Hvad betyder det for NTG, at de er kommet på Børsen?
Er NETS et monopol?

 

Erhvervsøkonomi giver svaret.

I arbejder primært projektorganiseret med virksomhedernes strategi, økonomi, organisation og afsætning i en globaliseret verden.

Både teori og virkelighed

Efter en kort introduktion til innovation, iværksætteri, virksomhedernes vision og mission, går I i gang med et innovationsprojekt.
Som kickstarter på dette projekt har vi inviteret iværksættere fra den virkelige verden - i år var det Mathias Øgendal fra presse-fotos.dk og André Bøving fra bovingleather.dk, der fortalte om, hvilke visioner de har for deres virksomheder og hvordan de har ført dem ud i livet.
Dette projekt følger undervisningen hele året og opgives til eksamen og indgår som en del af den mundtlige eksamen.
Kernestoffet er: Innovation, iværksætteri, brancheanalyse, konkurrentanalyse, ledelse og motivation, organisation, afsætning, segmentering, regnskab og strategi.

Teori og virkelighed kobles med andre ord sammen og giver en forståelse af en virksomheds og en iværksætters handlemuligheder.

 

Gæster fra erhvervslivet

Undervejs krydrer vi undervisningen med besøg af oplægsholdere med rod i den virkelige verden. I de senere år har vi fx haft besøg af gæster fra Coop, Presse-fotos.dk , Voss Industry, ASA-lift, Sparekassen Sjælland, SDU.
De medvirker til at bringe virkeligheden uden for Klosterporten ind i undervisningen.

 

Eksamen

I skal måske til mundtlig eksamen på grundlag af en lærerstillet opgave med et antal bilag. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelsestid. Eksaminationen former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i den trukne opgave.
De sidste fem til syv minutter af eksaminationstiden skal I perspektivere opgaven til jeres eget projekt.

Nyheder og arrangementer