Erhvervsøkonomi udbydes på C-niveau.

Erhvervsøkonomi

Sigter du mod en erhvervsrettet videregående uddannelse ,en fremtid som iværksætter eller vil du bare gerne kunne følge med i erhvervslivets vilkår ? - så er erhvervsøkonomi en kvalificeret valgmulighed i gymnasiet.
"Just do it" eller "Das Auto" - hvilke billeder skaber disse brands hos forbrugeren og hvorfor?
Hvilke kunder handler i Netto?
Hvad betyder det for NTG, at de er kommet på Børsen?
Er NETS et monopol?

Erhvervsøkonomi giver svaret.

I arbejder gennem året primært projektorganiseret med virksomhedernes strategi, økonomi, organisation og afsætning i en globaliseret verden.

Både teori og virkelighed

Efter en kort introduktion til innovation, iværksætteri, virksomhedernes vision og mission, går I i gang med et innovationsprojekt , som er helt jeres eget.
Som kickstarter til dette projekt har vi inviteret iværksættere fra den virkelige verden - i år var det Mathias fra presse-fotos.dk, André Bøving fra bovingleather.dk og Oliver fra dryfruit.dk, der fortalte om, hvilke visioner de har for deres virksomheder og hvordan de fører dem ud i livet.
Jeres projekt følger undervisningen hele året i en vekselvirkning af teori og empiri og indgår som en del af den mundtlige eksamen.
Kernestoffet er: Innovation, iværksætteri, branche- og konkurrentanalyse, ledelse og motivation, organisation, afsætning, segmentering, regnskab og strategi.

Teori og virkelighed kobles med andre ord sammen og giver en forståelse af en virksomheds og en iværksætters handlemuligheder i en globaliseret og pt. coronaramt verden.

Gæster fra erhvervslivet

Undervejs krydrer vi undervisningen med besøg af oplægsholdere – ofte familiemedlemmer til eleverne. I de senere år har vi haft besøg af gæster fra Coop, Presse-fotos.dk, SDU, Bovingleather, Dryfruit m.fl.
De medvirker til at bringe virkeligheden uden for Klosterporten ind i undervisningen og er kvalificerede sparringspartnere for eleverne under hele forløbet med deres iværksætterprojekter.

Projektevaluering

Projekterne evalueres, udover af underviseren, af iværksættere fra den virkelige verden ved et ”show” i Festsalen, hvor I fremlægger jeres projekter på en måde, som I kender fra ”Løvens Hule”.

Eksamen

I skal måske til mundtlig eksamen på grundlag af en lærerstillet opgave med et antal bilag. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelsestid.
Efter et kort elevoplæg former eksaminationen sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i den trukne opgave.
De sidste fem til syv minutter af eksaminationstiden skal I perspektivere opgaven til jeres eget projekt.