På STX skal alle elever have engelsk på minimum B-niveau, dvs. til og med 2.g. Du kan desuden vælge en studieretning med engelsk på A-niveau (til og med 3.g) – eller du kan i visse studieretninger opgradere B-niveau til A-niveau (i 3.g).

Engelsk

Sproglige færdigheder
Vi træner mundtligt engelsk i timerne, og vi arbejder med skriftlig fremstilling både i timerne og som hjemmeopgaver.
Der er fokus på korrekt, præcist og varieret sprog. Det betyder, at vi træner grammatik, ordforråd og centrale engelske udtryk og vendinger.

Analyse af engelsksprogede tekster
Udviklingen af de sproglige kompetencer sker igennem arbejdet med og analyser af engelsksprogede tekster og medieprodukter. Vi læser noveller, poesi, politiske taler, debatindlæg, ser film og meget mere.
Når vi læser fiktionstekster, undersøger vi fx den måde, teksten fremstiller karaktererne på, hvilke temaer teksten behandler, eller hvordan teksten afspejler den tid, den er skrevet i.
Læser vi non-fiction, undersøger vi måske retorikken i en politisk tale, hvem der er afsender og modtager af en reklame for et politisk parti i England, eller hvilke budskaber og holdninger, der kommer til udtryk i en klumme i The New York Times eller i et Tweet af Donald Trump.

Viden om engelsksprogede kulturer, samfund, historie og globale forhold
I engelskfaget får du viden om kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i USA og i Storbritannien. Derudover inddrages ’globale forhold’, idet vi typisk har ét til to forløb, der omhandler engelsksprogede områder i verden uden for USA og Storbritannien. Det kunne fx være Indien, Australien, Canada eller udvalgte afrikanske lande.

Engelsk er struktureret i tematiske forløb
De tematiske forløb kan tage udgangspunkt i en historisk konflikt (fx The Vietnam War), en litteraturhistorisk periode (fx The Victorian Age), en genre (fx Horror), et samfundsmæssigt eller kulturelt emne (fx Social Media, Brexit, Growing Up) el.lign.

A- og B-niveau
På STX skal alle elever have engelsk på minimum B-niveau – altså til og med 2.g. Du kan desuden vælge en studieretning med engelsk på A-niveau (til og med 3.g), eller du kan i visse studieretninger opgradere B-niveau til A-niveau (i 3.g).
Engelsk på A-niveau indebærer et højere niveau i forhold til teksternes sværhedsgrad og emnernes kompleksitet, en højere grad af forståelse af grammatikken samt højere krav om sproglig præcision både mundtligt og skriftligt.
Desuden får man lov til at læse Shakespeare.

Eksamen i engelsk
Engelsk kan afsluttes med mundtlig og skriftlig eksamen på både A- og B-niveau. Den skriftlige eksamen består af en sproglig prøve samt et essay, der indeholder en tekstanalyse. Den mundtlige eksamen er en prøve i en ukendt tekst, som relaterer sig til et af de emner, der er arbejdet med i undervisningen.

Engelsklærernes interne materialeside

Skolens engelsklærere har lavet deres egen side, hvor du som elev kan finde de materialer og oplysninger, du får brug for i faget her på skolen. Følg linket her.

Nyheder og arrangementer