Bioteknologi er et fag på A-niveau, som sammen med matematik A og fysik B er adgangsgivende til de fleste videregående uddannelser inden for naturvidenskab, sundhed og teknik.

Bioteknologi A

Bioteknologi er et fag, der ligger i spændingsfeltet mellem biologi og kemi. Det er et område i vækst, hvor man konstant bliver bedre til at udvikle teknologier til sygdomsbekæmpelse, miljøforbedringer og bæredygtig energiproduktion.

Hvad er din drøm?
Har du en drøm om at blive f.eks. læge, ingeniør, bioteknolog, molekylærbiolog eller ønsker du bare mere viden om, hvordan du selv, som menneske, er opbygget og fungerer i samspil med det omgivende miljø, så er bioteknologi det helt rigtige valg for dig.

Hvad er bioteknologi?
Se inspirationsfilm til højre her på siden eller se aktuelle nyheder om bioteknologi fra Videnskab.dk og find ud af hvad faget handler om.

Fremtidens fag med mange job-muligheder:
I faget vil du gennem tværfaglige projekter, eksperimentelt arbejde og virksomhedsbesøg få et solidt fagligt grundlag til at fortsætte på naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser. Fagene matematik og fysik indgår som naturlige redskaber til at beskrive og forstå bioteknologiske problemstillinger.

I bioteknologi kommer du til at arbejde med:
● Hvad er sygdomme, hvordan diagnosticeres de – og hvordan finder man en behandling?
● Hvordan fremstilles og testes lægemidler?
● Hvad indeholder fødevarer, og hvordan kan fødevareproduktionen forbedres?
● Hvad er stamceller, og hvad kan de anvendes til?
● Hvad er genetisk modificerede organismer, og hvilke fordele og risici er der ved at anvende dem?
● Hvordan kan vi løse fremtidens miljøproblemer?