Biologi udbydes på A, B eller C-niveau alt efter studieretning.

Biologi

I undervisningen præsenteres den nyeste forskning, så en solid faglig baggrund kan opnås. Biologi er et fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder.
På de forskellige niveauer: A, B og C er der forskellige timetal og dybden i emnerne afhænger selvfølgelig heraf.  
Fælles for niveauerne:
Cellers opbygning, funktion og evolution.
DNA, proteiner, kulhydrater og fedtstoffers opbygning.
Nedarvningsprincipper, herunder eksempler på arvelige sygdomme hos mennesket.
Menneskets fysiologi, herunder oversigt over kroppens organsystemer og et udvalgt organsystems opbygning og funktion.
Kønshormonregulering hos mennesket.
Økologi med udgangspunkt i et konkret økosystem og med fokus på forskellige organismers tilpasninger og deres livsytringer, herunder fotosyntese og respiration.
Eksempler på bioteknologiske metoder og deres anvendelse.