Billedkunst kan du vælge som kreativt fag på C-niveau i 1.g. ​​

Billedkunst

Hvorfor virker Edvard Munchs maleri ’Skriget’ så stærkt på én, at det brænder sig ind på éns nethinde? Hvad ’kan’ en skulptur til forskel fra et maleri? Hvordan virker det på én at indgå i en installation? Sådanne og mange andre spørgsmål lærer du at besvare i billedkunstfaget. Du lærer også at få de billedkunstneriske virkemidler ind under huden ved selv at producere værker, og du kan sagtens lave flotte ting uden at kunne tegne.

I undervisningen inddrager vi udvalgte værker indenfor forskellige billedkunstneriske værktyper fra forskellige perioder, men samtidskunsten vægtes højt.
Desuden omsætter vi teori i praksis, idet vi søger et samspil mellem teoretisk stof og kreativt, praktisk arbejde.
Som forudsætning kræves intet ud over lyst og interesse for billedkunst og arkitektur.

Du lærer på C-niveau bl.a.
• elementære analytiske tilgange til at forstå billedkunstneriske udtryk
• at skelne mellem udvalgte kunsthistoriske perioder og beskrive disse 
perioders væsentligste træk 

• udtrykke dig gennem praktisk arbejde. Du arbejder f.eks. med tegning, 
maleri, skulptur og installation.
Herudover suppleres med udstillingsbesøg på kunstmuseer. I slutningen af skoleåret arbejder du en længere periode med et selvstændigt praktisk projekt, hvor holdet har et fælles tema.

Eksamen
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave formuleret af eksaminator. Den tager udgangspunkt i dit praktiske og teoretiske arbejde i årets løb. Desuden fremlægger du dit praktiske projekt.

Billedkunst som valgfag
Det er muligt at vælge billedkunst på B-niveau som valgfag, hvis der er nok elever, der ønsker det.