Billedkunst kan du vælge som kreativt fag på C-niveau i 1.g. ​​

Billedkunst

Hvorfor virker Edvard Munchs maleri ’Skriget’ så stærkt på én , at det brænder sig ind på éns nethinde? Hvorfor oplever vi én slags arkitektur som magtfuld og en anden som bare rar at være i? Sådanne og mange andre spørgsmål lærer du at besvare i billedkunstfaget. Du lærer også at få de billedkunstneriske virkemidler ind under huden ved selv at producere værker, og du kan sagtens lave flotte ting uden at kunne tegne.
I undervisningen inddrager vi udvalgte værker indenfor forskellige billedkunstneriske værktyper og arkitektur fra forskellige perioder, men samtidskunsten vægtes højst.

Desuden omsætter vi teori i praksis, idet vi søger et samspil mellem teoretisk stof og kreativt, praktisk arbejde.
Som forudsætning kræves intet ud over lyst og interesse for billedkunst og arkitektur.
Du lærer på C-niveau bl.a.
•    elementære analytiske tilgange til at forstå billedkunstneriske udtryk
•    at skelne mellem udvalgte kunsthistoriske perioder og beskrive disse 
perioders væsentligste træk 

•    udtrykke dig gennem praktisk arbejde. Du arbejder f.eks. med tegning, 
maleri, skulptur og arkitektoniske modeller.
Herudover suppleres med udstillingsbesøg på kunstmuseer. I slutningen af skoleåret arbejder du en længere periode med et selvstændigt praktisk projekt, hvor holdet har et fælles tema.  


Eksamen
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave formuleret af eksaminator. Den tager udgangspunkt i dit praktiske og teoretiske arbejde i årets løb. Desuden fremlægger du dit praktiske projekt.


Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok