Billedkunst kan du vælge som kreativt fag på C-niveau i 1.g. ​​

Billedkunst

Hvorfor virker Edvard Munchs maleri ’Skriget’ så stærkt på én, at det brænder sig ind på nethinden? Hvorfor oplever vi én slags arkitektur som magtfuld og en anden som bare rar at være i? Sådanne og mange andre spørgsmål lærer du at besvare i billedkunstfaget. Du lærer også at få de billedkunstneriske virkemidler ind under huden ved selv at producere værker, og du kan sagtens lave flotte værker uden at kunne tegne.

I undervisningen inddrager vi udvalgte værker indenfor forskellige billedkunstneriske værktyper og rumlige fænomener fra forskellige perioder, men samtidskunsten vægtes højt.
Desuden omsætter vi teori i praksis, idet vi søger et samspil mellem teoretisk stof og kreativt, praktisk arbejde.

Du lærer på C-niveau bl.a.
• elementære analytiske tilgange til at forstå billedkunstneriske udtryk.
• at skelne mellem udvalgte kunsthistoriske perioder og beskrive disse perioders væsentligste træk.
• udtrykke dig gennem praktisk arbejde. Du arbejder f.eks. med tegning, maleri, skulptur og arkitektoniske modeller.
Herudover suppleres med udstillingsbesøg på kunstmuseer. I slutningen af skoleåret arbejder du en længere periode med et selvstændigt praktisk projekt, hvor holdet har et fælles tema.

Forudsætninger
Som forudsætning kræves intet ud over lyst og interesse for billedkunst.

Eksamen
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som din lærer formulerer med udgangspunkt i dit praktiske og teoretiske arbejde i årets løb. Du får en times forberedelse til at besvare denne opgave. Desuden fremlægger du dit praktiske projekt.

Billedkunst som valgfag
Det er muligt at vælge billedkunst på B-niveau som valgfag, hvis der er nok elever, der ønsker det.