Masser af muligheder for frivilligt arbejde

Her på Sorø Akademi er eleverne meget interesseret i frivilligt arbejde. Gennem dette, lærer skolens elever hinanden bedre at kende på tværs af klasser og årgange. Frivillighedskæmperne står for at tilbyde det sociale frivillige arbejde for skolens elever. Når elever hjælper til med indsamlinger, stafet for livet, kyndelmisse, mætværk osv skaber de en bedre relation til hinanden og Sorøs borgere, mens der bidrages til samfundet.
Skolen kan underskrive frivilligbeviser til alle, der har brugt minimum 20 timer på frivilligt arbejde. Frivilligbeviset kan benyttes i forbindelse med optagelses- eller ansættelsesforhold.
Det frivillige arbejde på Sorø Akademi startede i 2014 som Projekt Frivillig. Der begyndte arrangementer som frivillighedsdagen for 1. g'ere, hvilket frivilligambassadører siden hen har ført videre.

Kontakt

Hvis du er interesseret i at lave frivilligt arbejde, forslag til samarbejde eller har gode ideer og forslag, så kontakt frivilighedskæmperne her: frivillighedskaemperne.sas@gmail.com

Desuden kan frivilligambassadørerne kontaktes på Lectio, ligesom du også via Lectio kan få fat på skolens frivilligkoordinator Ann Furholt Pedersen eller på afp@soroeakademi.dk.

Frivilligcenter Sorø kan kontaktes på: info@frivilligcenter-soroe.dk

Flygtningeven i DFUNK

Et af projekterne er at være flygtningeven i Dansk Flygtningehjælp Ungdomsafdeling i Slagelse-Sorø området.
Hvad vil det sige at være flygtningeven i DFUNK?
Vi arbejder for, at flygtninge i Danmark får en rimelig behandling og de bedst mulige betingelser for at etablere en ny tilværelse.
Der er mere end 50 millioner flygtninge og internt fordrevne i verden. Heraf søger nogle få tusinde til Danmark om året, og ud af dem får kun en del mulighed for at slå sig ned her i landet.
I DFUNK gør vi alt, hvad vi kan for at hjælpe. Vi er en stor gruppe frivillige unge mellem 16 og 25 år, der i fællesskab arrangerer aktiviteter for de unge flygtninge i Sorø og Slagelse. Det kan være alt lige fra at slå katten af tønden, tage i biografen, spille volleykamp, fodboldturnering eller tage til koncert. Alle aktiviteterne er af gode grunde gratis. Vi snakker og hygger os, samtidig med at vi viser de unge en masse danske traditioner.
Hvorfor arbejder I frivilligt?                                      
Vi er med i DFUNK, fordi vi gerne vil hjælpe de unge at lære vores samfund at kende, og få dem til at føle sig hjemme. Derudover så kan vi slet ikke forestille os, hvordan det må være at have været på flugt og pludselig være helt alene i et fremmed land. Så for os er det også rigtig vigtigt at skabe nye venskaber og netværk på kryds og tværs. De unge mennesker, som kommer til vores arrangementer, er helt vildt taknemmelige for det stykke arbejde, vi laver, og det gør jo det hele til en endnu større fornøjelse.