Kære kommende elever

Når man skal søge ind på Sorø Akademis Skole, så foregår det i alle tilfælde via optagelse.dk, som er åben for ansøgninger fra 15. februar 2023 til 13. marts 2023. Det gælder både ansøgere, som søger direkte fra 9. eller 10. klasse, og andre ansøgere (som ikke søger fra 9. el. 10. klasse og f.eks. ansøgere fra udlandet)

Sorø Akademi har altid mange ansøgere. Hvis der er flere ansøgere end vi har plads til gælder følgende:
1) Vi må kun optage ansøgere, der har søgt os som 1. prioritet og
2) Ansøgerne, der bor tættest på skolen (rejsetid med off. transport eller cykeltid) optages

(Ansøgere, der allerede er optaget på kostskolen i kommende 1.g er sikre på at komme ind uanset afstand).

Langt de fleste ansøgere er erklæret uddannelsesparate og vil derfor ikke være berørt af optagelsesprøver mv. Nogle få ansøgere, der er erklæret ikke-uddannelsesparate til gymnasiet eller som søger ind fra en skole uden afgangsprøve, skal til en optagelsesprøve i juni. Det skriver vi om i de breve, som vi sender til de pågældende elever.

Her på skolens hjemmeside kan I orientere jer om skolens fag, vores mange traditioner og om skolens mange øvrige aktiviteter.

Med venlig hilsen,

Kristian Jacobsen
rektor

Ansøgningsfrist: 13. marts

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan vælger jeg Sorø Akademi, når jeg søger?
Du finder ansøgningsskemaet på adressen: www.optagelse.dk.
Her skal du under ungdomsuddannelser vælge STX og så Sorø Akademi.
Hvis det er vigtigt for dig at komme på Sorø Akademi, skal du som 1. prioritet vælge "Sorø Akademi"

Kan jeg søge Sorø Akademi, når jeg bor i udlandet?

Ja. Ansøgere fra udlandet kan søge via optagelse.dk både med eller uden NemID/MitID. Følg vejledning på optagelse.dk.

Kan jeg helt selv vælge gymnasium?
Nej, du har ikke krav på at komme ind på et bestemt gymnasium. Men hvis du er erklæret uddannelsesparat til gymnasiet, og har søgt rettidigt, har du retskrav på at blive optaget på et gymnasium til august.
Hvis skolens søgetal overstiger dens kapacitet, sker der en fordeling af eleverne til andre skoler. Det er et fordelingsudvalg under Region Sjælland, der efter de gældende regler beslutter, hvem der kommer ind hvor.
Sorø Akademis Skole har typisk flere førsteprioritetsansøgere, end der er plads til.

Hvordan gør jeg, hvis jeg gerne vil på Sorø Akademi, men først skal på udvekslingsophold efter 9./10. klasse?
Hvis du efter 9. eller 10. klasse skal på et planlagt ophold i udlandet som udvekslingsstuderende, skal du søge 1.g senest 13. marts i det år, som du ønsker optagelse.

Hvem bestemmer, hvem der kommer ind på Sorø Akademi?
Sorø Akademis Skole er et offentligt gymnasium og samarbejder derfor med de øvrige ungdomsuddannelser i Region Sjælland. Derfor er det ikke os, der beslutter, hvilke elever, der skal gå på vores gymnasium, men derimod regionens "fordelingsudvalg" efter gældende kriterier.

Hvis du vil kende detaljerne om kriterierne for optagelse og fordeling findes de i den såkaldte Optagelsesbekendtgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet. På Region Sjællands hjemmeside kan du desuden finde lokal fakta om fordelingen.

Hvad gør jeg, hvis jeg er erklæret "ikke-uddannelsesparat"?
Hvis du er erklæret ikke-uddannelsesparat til gymnasiet, kan du godt søge ind alligevel. Så betragtes din ansøgning som en anke af afgørelsen, og den skole, du har søgt som 1. prioritet, skal afprøve/afgøre sagen.

Har du spørgsmål, så ring på 5786 5786