Gymnasium

Vi er det lokale gymnasium for Sorø by og opland, men vi lægger samtidig stor vægt på vores kostskoleafdeling, der har elever fra hele verden og udgør en fjerdedel af skolens samlede elevtal på 560.

I vores flotte historiske rammer og moderne naturvidenskabelige faciliteter i verdensklasse kan du få opdateret viden og et højt fagligt niveau. Sorø Akademis Skole er et alment gymnasium (STX) som efter et tre-årigt forløb fører til studentereksamen, men kostskolen tilføjer en ganske særlig international bevidsthed og sætter sammen med skolens kulturbærende forankring og tilknytningen til Mærsk McKinney Møller Videncenter sit præg på undervisningen. 

Fokus på det faglige

Faglig udvikling er udgangspunkt for alle vores forskellige aktiviteter. Det vil sige, at alt, hvad vi foretager os, har det mål, at hver enkelt elev bliver så dygtig som muligt. Det giver sig selv, når vi taler om selve undervisningen, men det gælder også på alle andre områder, som studieture, ekskursioner, frivillig undervisning, idræts- og motionsaktiviteter, sociale aktiviteter (fx vores fester), pædagogisk støtte til fx ordblinde og vores forskellige talent-programmer.

Gymnasiet giver almen dannelse

Uddannelsen STX er kendetegnet ved at indeholde både naturvidenskabelige (fysik, kemi, biologi, geografi, idræt), humanistiske (dansk, historie, sprogfag, religion, oldtidskundskab) og samfundsfaglige (samfundsfag, psykologi mv) fag. Hvis du vælger en naturvidenskabelig studieretning får du samtidigt både sprog, historie og samfundsfag. Hvis du vælger en "sproglig" studieretning, får du samtidigt matematik, fysik og fx biologi og naturgeografi.

På den måde opnår du det, vi kalder "almen dannelse": En bred viden om mange forskellige ting. Vi tror nemlig på, at du bliver en bedre naturvidenskabelig forsker, hvis du også kender til god litteratur og verdenshistorien, og at du under alle omstændigheder bør vide noget om fysikkens love, naturressourcer, kredsløb og fx klima.

Hvis du foretrækker at "slippe" for en af grupperne, skal du vælge en anden uddannelse.

Studieretninger

Alt efter årgang udbyder vi syv-otte forskellige studieretninger, der hver især giver et særligt fagligt fokus. De fleste af fagene er ens for alle studieretninger, mens det er en mindre gruppe fag eller samme fag på højere niveauer, der giver den faglige profil. På den måde ligner de forskellige studieretninger med andre ord hinanden mere end de adskiller sig fra hinanden.

Læs mere om hvilke studieretninger vi udbyder.

Se trailer om Sorø Akademi

Direkte link

Direkte link

Nyheder