Vi er det lokale gymnasium for Sorø by og opland med en kostskoleafdeling, der har danske elever fra hele verden. De elever, der bor her udgør ca. en fjerdedel af skolens samlede elevtal på 560.

I vores flotte historiske rammer og moderne naturvidenskabelige faciliteter kan du få opdateret viden og et højt fagligt niveau. Sorø Akademis Skole er et alment gymnasium (STX) som efter et tre-årigt forløb fører til studentereksamen.

Se trailer om Sorø Akademi

Gymnasiet giver almen dannelse

Uddannelsen STX er kendetegnet ved at indeholde både naturvidenskabelige (fysik, kemi, biologi, geografi, idræt), humanistiske (dansk, historie, sprogfag, religion, oldtidskundskab) og samfundsfaglige (samfundsfag, psykologi mv) fag. Hvis du vælger en naturvidenskabelig studieretning får du også både sprog, historie og samfundsfag. Hvis du vælger en "sproglig" studieretning, får du også matematik, fysik og fx biologi og naturgeografi.

På den måde opnår du det, vi kalder "almen dannelse": En bred viden om mange forskellige ting. Vi tror nemlig på, at du bliver en bedre naturvidenskabelig forsker, hvis du også kender til god litteratur og verdenshistorien, og at du under alle omstændigheder bør vide noget om fysikkens love, naturressourcer, kredsløb og fx klima.

Hvis du foretrækker at "slippe" for en af grupperne, skal du vælge en anden uddannelse.

Fokus på det faglige

Faglig udvikling er udgangspunkt for alle vores forskellige aktiviteter. Det vil sige, at alt, hvad vi foretager os, har det mål, at hver enkelt elev bliver så dygtig som muligt. Det giver sig selv, når vi taler om selve undervisningen, men det gælder også på alle andre områder, som studieture, ekskursioner, frivillig undervisning, idræts- og motionsaktiviteter, sociale aktiviteter (fx vores fester), pædagogisk støtte til fx ordblinde og vores forskellige talentprogrammer.

Studieretninger

Hvert år udbyder vi syv-otte forskellige studieretninger, der hver især giver et særligt fagligt fokus. De fleste af fagene er ens for alle studieretninger, mens det er en mindre gruppe fag eller samme fag på højere niveauer, der giver den faglige profil.

Læs mere om hvilke studieretninger vi udbyder.

Gymnasium

Sorø Akademi har mange traditioner
– fx for fornyelse og nytænkning