Musik kan du vælge som kreativt fag på C-niveau. Faget kan hæves til B-niveau.

Musik

Musikfaget forener en teoretisk, en kunstnerisk og praktisk tilgang til musik som en almenmenneskelig udtryksform. Musikfaget integrerer elementer fra det humanistiske, det naturvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige område men henblik på almendannelse, identitetsudvikling og studiekompetence.

Undervisningen vil i næsten alle timer veksle mellem musikudøvelse, altså det at synge og spille på det instrument, du måske allerede kan (f.eks. guitar, bas, trommer, fløjte, violin eller klaver) og musikforståelse, altså det at lytte til og diskutere om musik og musikforhold. Vores arbejdsformer veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, fremlæggelser og opførelser i klassen og for et større publikum f.eks. skolens elever eller forældre og venner.

Vi arbejder med alle tænkelige musikformer lige fra rock, pop og techno over verdensmusik, folkemusik og festsange til symfonier, opera og musicals. I forlængelse heraf arbejder vi med meget forskellige tilgange til musik; f.eks. ser vi på sammenhænge mellem musik og tekster på dansk, engelsk, tysk, fransk, spansk; eller årsager til musikkens betydning for ungdomskulturer og andre kulturer og i andre perioder; eller forklaringer på matematisk-fysiske forskelle på instrumenter eller akustik.