Latin kan læses på A-, B- eller C-niveau. Det indgår som studieretningsfag i studieretning nr. 8 og 9, og udbydes også som valgfag på C-niveau, der evt. kan hæves til B-niveau.

Latin

Latin var et verdenssprog, før engelsk blev det. Det betyder, at de videnskabelige fagsprog (fx medicin, jura, fysik, kemi, matematik, biologi, historie, retorik, filosofi – og selvfølgelig teologi) indeholder mange latinske ord og udtryk. Og så rummer den romerske litteratur værker, der har inspireret digtere, filosoffer og andre til alle tider.

Når J.K. Rowling lader Harry Potter udtale en besværgelse, er den ofte på latin (fx ”expecto patronum”). Da Ludvig Holberg skrev sin internationale bestseller ”Niels Klims underjordiske rejse”, var det på latin. Omkring 1200 skrev Saxo sin Danmarkshistorie på latin.
Grundlaget for alt det ligger i det latinske sprog og den romerske litteratur fra oldtiden.

I latinundervisningen begynder vi på det helt elementære niveau, men fordi alle elever har haft en introduktion til latin i ap, når vi hurtigt frem til at læse tekster af romerske forfatter. Det kan være kærlighedsdigte af Catul, krigshistorie af Cæsar, Plinius’ beskrivelse af Vesuvs vulkanudbrud i 79 e.Kr. som begravede byen Pompeii i pimpsten og aske, eller et filosofisk essay af Seneca. De latinske tekster suppleres med danske oversættelser, så vi kan nå at få et større indblik i den romerske kultur. Vi ser også på arkæologi og kunst.
Eksempler på soransk latin kan ses her