Idræt C er et obligatorisk fag gennem alle tre år i gymnasiet.
Også mulighed for idræt B.

Idræt

I idræt afprøver vi i praksis de klassiske, men også mindre kendte idræts- og sportsgrene. Målet er, at hver elev skal tilegne sig grundlæggende færdigheder og her igennem en større kropsbevidsthed, at øge deres viden om den sundhedsfremmende effekt af idræt og motion samt at motivere sig til fortsat fysisk aktivitet.
Vi arbejder overordnet med følgende tre områder:  
Boldspil: Vores indgang til boldspil starter i 1g med et forløb i boldbasis. Derudover arbejder vi med de klassiske boldspil, herunder bl.a. fodbold, volleyball, badminton, tennis, floorball, softball, ultimate mv.  
Bevægelse og musik: I 1g. har vi et danseforløb med bl.a. Les Lanciers og engelsk vals som lægger op til skolens Vandbal. I 2g sætter vi fokus på opvarmningsprogrammer, hvor eleverne selv skal udarbejde et opvarmningsprogram og stå for opvarmningen i idrætstimerne. I 3g arbejder vi med et performanceprojekt samt et længerevarende træningsforløb med tilhørende rapportskrivning.   
Klassiske og nye idrætter: Skolen har nogle fantastiske rammer for udendørssport. Derfor er kano- og kajaksejlads en obligatorisk del af idrætsundervisningen på Sorø Akademi. Derudover kører vi mountainbike i skoven, løber orienteringsløb og vi har også mulighed for at stå på skøjter på Flommen om vinteren (hvis forholdene tillader det).
Hvert år i september afholdes en sjov og festlig idrætsdag for alle skolens elever, hvor der dystes i sjove og udfordrende konkurrencer med fokus på det at dyrke idræt i fællesskab med andre.
Ud over idrætsundervisningen har skolen et stort udbud af fritidsaktiviteter, som primært drives af skolens elever. Man kan bl.a. dyrke fodbold (fodboldturnering mod Herlufsholm), basketball, volleyball, badminton, rugby, cricket og håndbold. Skolen har bl.a. også en fægteklub og et fitnesslokale.
Idræt C er et eksamensfag og eksamen er primært praktisk med en lille teoridel.

Idræt B

Skolen udbyder også idræt B til de elever, der er vilde med idræt og gerne vil opnå en større idrætsteoretisk viden. Vælger du idræt B, skal du have idræt flere gange om ugen, og timerne fordeler sig med ca. 50 % teori og 50 % praktik. I faget arbejdes der med at tilegne sig en dybere forståelse for både træningslære og arbejdsfysiologi samt at analysere idrættens kulturelle og samfundsmæssige værdier.
Pga. et større timeantal er der også mulighed for at lave ekskursioner ud af huset. Det kunne f.eks. være friluftstur til Munkedamshuset, klatring, miniophold på højskole mv.
Idræt B er også et eksamensfag. Prøven består af en praktisk og teoretisk del.