Læsevejledning

Vi har tre læsevejledere på skolen, som ved skoleårets start screener alle 1. g-elever i deres bl.a. læse- og stavefærdigheder. Resultaterne bruges til at vurdere behov for en evt. ordblindetest og til behov for læsetræning.
Som læsevejleder tester Mette Hårbøl de unge for ordblindhed, og hvis de testes ordblinde, sørger hun for, via skolens sekretær, at de får ansøgt om instruktionstimer i relevante it-programmer, adgang til ordblindebiblioteket Nota og studiestøtte ved behov. Hvis eleverne allerede er diagnosticeret ordblinde, når de kommer, sørger Mette for, at de også her på skolen får deres hjælpemidler.
Allan Rosengren står for at tilbyde læsekurser til elever, der kan have gavn af dette. Læsevejlerne skriver til de elever, hvis screening viser, at det kan hjælpe med læsetræning. Elever kan også selv henvende sig, hvis de ønsker at deltage på et læsekursus.
Trine Hau Bendtsen er læsevejledningens tekniske ekspert og indkalder ordblinde til et møde, hvor der findes bøger på Nota, snakkes om brug af it-hjælpemidler herunder især AppWriter samt information om rammerne for ordblinde til eksamen.