Her finder du informationer, du har brug for som ny elev på Sorø Akademi

Velkommen

Kære nye elev,
Her kan du læse lidt om, hvad du kan forvente, når du begynder på Sorø Akademis Skole.

Gymnasietiden er helt særlig for de fleste og noget, man bagefter ser tilbage på med en særlig glæde. I gymnasieårene får du en masse viden om mange forskellige emner i mange forskellige fag. Du møder kun universitetsuddannede lærere med højt fagligt niveau, og du vil sikkert blive overrasket over, hvordan dine egne fremtidsplaner ændrer sig, fordi du får ny indsigt i fagene. Du kan se en oversigt over lærerne her.

I gymnasieårene knytter mange nye venskaber, og nogle af disse varer resten af livet. Der er mange muligheder for at møde hinanden på tværs af klasser og hold til frivillig idræt, musik eller billedkunst eller til nogle af de mange arrangementer på skolen. Fagligheden og skolearbejdet står naturligvis i centrum for det hele, men det skal også være rart og sjovt at gå i gymnasiet. Pas på med at have alt for meget erhvervsarbejde og fritidsaktiviteter – for det går både ud over lektielæsningen og muligheden for at engagere dig i skolens øvrige aktiviteter.

De første tre måneder på Sorø Akademis Skole er et ”grundforløb”, hvor du går i en "grundforløbsklasse", og introduceres til gymnasieundervisning og de tre hovedområder; naturvidenskab, samfundsvidenskab og humanistisk videnskab (humaniora). I grundforløbet hjælper vi dig med at blive afklaret om, hvilken studieretning, du skal vælge. Det fortæller vi meget mere om, når du begynder her.

Venlig hilsen
Kristian Jacobsen, rektor

Vigtigt om første skoledag og introforløb

Her finder du forskellige dokumenter, som skal udfyldes og medbringes første skoledag - klik her

Følg os på Facebook og Instagram

Skolens officielle Facebook-side bringer nyt med billeder og aktuel information.

Facebook: Sorø Akademis Skole

Instagram: @soroakademi

Forventninger til dig i gymnasiet

Når du begynder i gymnasiet skal du være forberedt på, at vi har nogle forventninger til dig som elev:

 • Du har selv ansvaret for at komme til undervisning i fagene og du har pligt til at følge undervisningen. Der bliver registreret fravær i alle moduler.
 • Alt fravær er fravær. Nogle tror at man kan pjække op til fx 5% og at sygdom ikke tæller som fravær. Det er ikke rigtigt. Alt fravær tæller med som fravær – også sygdom.
 • Man kan ikke få lov til at holde ferie uden for skolens ferier. Hvis man alligevel holder ferie risikerer man sanktioner pga. for meget fravær.
 • Du vil opleve, at der er mange skriftlige afleveringer i gymnasiet. De skal afleveres rettidigt og ikke afleverede opgaver bliver registreret som skriftligt fravær. Manglende opgaver kan ikke afleveres senere.
 • Vi forventer, du læser lektier hver dag og møder velforberedt til undervisningen. Du skal nok regne med at der er 1-2 timers lektielæsning og opgaveskrivning om dagen. Nogle dage lidt mindre – andre dage lidt mere.
 • Vi forventer, at du engagerer dig i det sociale liv i klassen. Klassens trivsel er vigtig for at du får et godt gymnasieliv, men klassens trivsel afhænger af at alle bidrager til det – også dig.

Økonomi og praktiske informationer

Økonomi

Det er gratis at gå i gymnasiet, også på Sorø Akademis Skole. Men der kan alligevel godt være udgifter til forskellige ting:

 • Du skal selv købe computer og andre redskaber, som du anvender i undervisningen; papir, skriveredskaber osv.
 • Udgifterne til studierejsen i 2. g skal elever selv betale. På Sorø Akademi har man mulighed for at søge tilskud til studierejsen fra Kulturfonden, hvis man har svært ved at betale.

Uddannelsen er SU-berettiget og du kan få SU kvartalet efter du fylder 18 år. Indtil du bliver 20 år er din SU afhængig af dine forældres indkomst. Det hjælper vi dig med at få styr på. Se evt. mere på www.su.dk

Når du går i gymnasiet er du berettiget til ”ungdomskort”, som giver dig stor rabat på månedskort til kollektiv trafik. Du kan læse mere om dette her www.ungdomskort.dk

Det får du brug for

 • Du har brug for en velfungerende computer, når du går i gymnasiet. Du kan klare dig med en stationær computer derhjemme, men de fleste har en bærbar computer som kan medbringes i skolen og bruges, når man laver lektier sammen med kammerater. Det er ikke vigtigt om det er pc eller mac; skolens systemer er internetbaserede (via browser) og kører derfor lige godt på begge typer. Men det er nok vigtigt, at det er forholdsvis nye computere, som løbende kan opdateres.
 • Vi har et opdateret og velfungerende trådløst netværk, som du kan komme på, når du har fået login og password i starten af skoleåret. Skolens IT-support hjælper dig gerne med de problemer, du måtte have med din computer. Dette gælder både pc og mac.
 • Du skal ikke anskaffe ordbøger, lommeregnere mv før du starter i skole. Rigtig meget matematikundervisning kører på computerprogrammer, og hvis du skal købe lommeregner skal du gøre det i samråd med din lærer. Ordbøger kan være gode at have ved hånden, men også her skal du tale med din lærer inden du køber. I øvrigt har skolens elever adgang til onlineordbøger i hverdagen og til eksamen.
 • Skolen afskaffede obligatorisk skoleuniform for 40 år siden, men enkelte elever kan godt lide en gang imellem at gå med den blå Sorø Akademi-blazer med logo. Det er helt i orden, men det er ikke noget, vi forventer. Nogle har skoleuniform på om torsdagen og ved særlige lejligheder.
 • Skolen har en velfungerende kantine i ”Skjalm Hvide”, hvor man kan købe sund frokost og noget at drikke. Mange tager madpakker med. Kosteleverne spiser i spisesalen i hovedbygningen.