Sorø Akademis elevråd, skoleåret 2023-24

Siden er ved at blive opdateret med informationer om det nye elevråd ...

En hilsen fra elevrådet

Vores elevråd er utroligt vigtigt for skolens elever. Vi er elevernes stemme, og den tætteste forbindelse mellem elever og ledelse.

Vi har mulighed for at have indflydelse på mange beslutningsprocesser, der vedrører skolens elever og skolen generelt. Vi er med til at sætte dagsordenen for, hvordan en skoledag forløber og ikke mindst kan vi påvirke skolens udvikling.

Som elevråd, har vi nemlig en stærk stemme og noget at skulle have sagt. Skolens ledelse og forskellige udvalg lytter til os og inddrager os, både i beslutninger på den korte og den lange bane. De tager os seriøst, og de vil gerne høre vores meninger og ideer. Dette er en af årsagerne til, at elevrådsarbejdet på Sorø Akademis Skole er kanon, for hvis man brænder for det, kan man gøre en forskel med sit elevrådsarbejde.

Elevrådets arbejde
Vores arbejde i elevrådet er et led i den demokratiske proces på skolen, og går bl.a. ud på, at vi diskuterer (meget ...) og evaluerer helt praktiske forhold, som fx. lærernes tidsfrister for lektier, restriktioner for mængden af lektier og afleveringer på samme uge, lige såvel som vi diskuterer det sociale miljø og trivsel på skolen.

Elevrådets fornemste opgave er at repræsentere elevernes ønsker, klassernes ord og holdninger uanset vores egne personlige meninger. Vi taler elevernessag og giver med et aktivt elevråd og stærkt samarbejde Akademiets elever mulighed for indflydelse.

Elevrådet er repræsenteret i mange råd og udvalg
På skolen er der forskellige udvalg som fx. skoleudvalget, informationsudvalget og aktivitetsudvalget, hvor vi har faste pladser, lige som vi har en plads i skolebetyrelsen. Og netop vores tilstedeværelse i skolens forskellige udvalg er et af de mange vigtige led i vores mulighed for at have indflydelse og dermed være i stand til at forbedre skolen og livet som elev på Akademiet.

Meget af vores arbejde kræver og bygger på engagement og begejstring for at gøre skolen til et optimalt læringscentrum, hvor vi har det godt og har et godt fagligt og socialt miljø.

Hvis du vil være med i elevrådet
Der vælges klasserepræsentanter til elevrådet hvert år efter sommerferien, og det er vigtigt, at få samlet et stærkt elevråds-team, der arbejder aktivt ud fra disse værdier, hvis vi vil kunne ændre på noget. Samtidigt må disse værdier også siges at være en af forudsætningerne og et vigtigt interesse-element i at stille op som elevrådsrepræsentant for sin klasse. Så stil op, hvis du brænder for det.

Elevrådet er normalt repræsenteret i flg. råd og udvalg:

  • Skolebestyrelsen
  • Skolerådet
  • Økonomiudvalget
  • Aktivitetsudvalget
  • Informationsudvalget
  • Udvalget for arbejdsmiljø, sundhed og elevtrivsel.

Herudover nedsætter elevrådet egne arbejdsgrupper og udvalg.

Elevrådet 2023/2024:

Formænd

Andre repræsentanter
Amanda Baasch Andersen 3v
Andrea Helena Bandolowski Gamst 2b

Caroline Brix Alfredsen 3c
Ellen Elisabeth Buur Stougaard 1v
Elliot Prehn Wachholz 2x
Frederikke Carl Mark Niemann 3v
Ida Cecilie Larsen 2c
Katrine Pommer Bruun 1y
Lea Dyhr Jensen 1z
Leonard Emil Zeruneith 2z
Liva Lysdal Christoffersen 3y
Luka Hovgaard Jensen 2v

Magne Berggreen 3b
Nina Aud Wei 3a
Noah Willum Rævsager 1c

Oliver Dalhøj Lomholt Wismann 1x
Olivia Mathilde Hvidkjær 1a
Rebecca Due Kaspersen 3a
Sarah Malling 3x
Smila Kirk Oxfeldt Røge 2y
Terkel Aalbæk Jensen 1b

Victor Emil Andreas Hillerup 2a
William Knoop Skovgaard 3z

Udvalg/poster
Kasserer:
Bestyrelsesrepræsentant:
Holddannelsesudvalg:
Infoudvalg:
Kantineudvalg:
Arbejdsmiljø og elevtrivsel, ASE:
Skoleråd: 1g: 2g: 3g:
Økonomiudvalg:
Aktivitetsudvalg:
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, DGS:
Bæredygtighedsudvalg:
Caféudvalg:
Kantineråd:
Brobygningsudvalg:
Referent: