Ann Furholt Pedersen (AFP)

Ann Furholt Pedersen

Telefon: (+45) 57865794
afp@soroeakademi.dk

Bibliotekar, webredaktør, frivilligkoordinator

Ann kan også nås på mobilen: 2094 6128