Skoleuniformens historie

I forbindelse med indvielsesfesten i 1827 af den genopbyggede hovedbygning fik man indført en uniform til skolens elever. Billedet til højre viser en dreng iført den første uniform  på Akademiet. Frederik VI, som var til stede ved indvielsesfesten, var glad for uniformer, og på den måde kunne man så gøre indtryk på kongen. Skoledragten, som den måske hellere skulle kaldes, blev indført som en "ensformig dragt", bestående af trøje af mørkeblåt klæde med gule blanke knapper. Pantalons af samme klæde som trøjen og hvid vest.

I 1828 bestemte man, at dragten skulle være daglig dragt, om vinteren af klæde, om sommeren dog beklæder af kadetlærred. Knapperne skulle være prægede med et billede af fugl Phønix.

Brugen af uniformer fortsatte mange år frem, udformning og stofvalg afpasset efter tidens mode. Af og til var modstanden mod brug af uniform oppe og vende, men fik ikke fodfæste i skolens ledelse.

Uniformen afskaffes

Hen mod slutningen af 1960'erne blev holdningen til en afskaffelse af uniform mere tydeliggjort. Eleverne gennemførte i 1969 en "udenomparlamentarisk aktion" rettet mod uniformen. Uniformen blev nok i virkeligheden skydeskiven for en utilfredshed med bl.a. forældede regler i kostskolen og et omgivende samfund i rivende udvikling. Eleverne fremførte bl.a., at uniformen virkede ensrettende og forhindrede personlig selvstændighed. Samtidig var den forholdsvis dyr i anskaffelse og upraktisk som arbejds- og friluftspåklædning. Udfaldet af denne aktion blev rundspørge til forældre og kostlærere, for at lodde stemningen, om man skulle beholde eller afskaffe uniformen. Flertallet ønskede at beholde uniformen, men samtidig sagde en stor del heraf, at vinteruniformen skulle moderniseres. Det endte med, at det blev muligt at bruge sommeruniformen hele året. Hidtil havde dageleverne fulgt alumnernes påklædningsregler, men i begyndelsen af 1970'erne var der flere sammenstød mellem dele af den soranske ungdom og de uniformsklædte akademister. Elevrådet arbejdede derfor for at få fjernet uniformspligten for dageleverne og så sidenhen for alumnerne. En optrapning af konflikten mellem skolens elever og visse lokale unge førte til, at skolens ledelse i oktober 1972 meddelte, at dageleverne ikke længere behøvede at følge alumnernes påklædningsregler. Alumnerne fortsatte brugen af skoledragten eller uniformen frem til sommeren 1973 og herefter blev det meddelt, at alumerne efter sommerferien selv kunne vælge deres påklædning, og de hidtidige påklædningsregler var hermed ophævet og uniformen afskaffet på Sorø Akademi.

Hvad så i dag?

Uniformen er ikke genindført på Sorø Akademi, men man kan godt møde en elev i tøj med et af skolens logoer. Det er helt almindeligt, at både dagelever og alumner i løbet af deres gymnasietid køber fx. en hættetrøje eller en blazer med skolens logo og går i det engang i mellem eller ved særlige lejligheder som dimissionen. En nyere tradition er, at "lufte" sit Sorø Akademi-tøj om torsdagen, hvilket rundt regnet en tiendedel af skolens elever vælger at gøre.