Akademiet inviterer til bal to gange om året: Kongebal og Vandbal

Der er blevet holdt Konge- og Vandballer siden 1827, hvor Kong Frederik VI kom på besøg for at indvie den nye hovedbygning.

Vandbal og Kongebal

Ballerne er blandt de vigtigste af skolens mange traditioner. Det er festlige aftener med over 600 gæster i galla.

Traditionen stammer fra 1827, hvor Kong Frederik VI kom til Sorø for at indvie den nye hovedbygning. Fra den dag holdt man hvert år et bal på Kongens fødselsdag og på dronning Maries fødselsdag – og den tradition har holdt ved til i dag. Vandballet for 1.g’erne foregår traditionelt første lørdag i marts. Kongeballet for 3.g’erne afholdes traditionelt første lørdag i november.

Aftenens forløb

Til ballerne har man sine forældre med og gallatøj på.
Aftenens gæster kommer ind af hovedindgangen fra søsiden, og går op ad den røde løber, hvor de bydes velkommen af marskallerne, der er frivillige elever fra de andre klassetrin. Marskallerne tager også i mod overtøjet og guider alle gæster op til festsalen, hvor galla-eleverne klokken 19 foretager deres traditionelle indmarch-ceremoni med de øvrige gæster som tilskuere:

Med årets førerpar i front danses der blandt andet, som traditionen byder, engelsk vals, hvorefter rektor kort byder velkommen og ballet kan erklæres for åbent af festinspektor med erklæringen: ”Mine damer og herrer – ballet er frit!”

Det er en aften, hvor der er ekstra travlhed i køkkenet, for gæsterne skal have serveret maden nogenlunde samtidig kl. 20.30 – en let anretning med vand og vin til.
Derefter fortsætter musikerne i Festsalen med at spille op til dans, Les Lancier, til ballet slutter. Her er alle gæster velkomne til at deltage.
Ballet lukker til midnat.

Hvis du vil have flere detaljer om ballerne, så læs under FAQ om baller.

Billetter

70-80 marskaller tager imod og sørger hver gang for, at gæsterne får en forrygende fest.