Sven Bjødstrup (SBJ)

Sven Bjødstrup

Telefon: (+45) 21779701
sbj@soroeakademi.dk

Administrationschef, festinspektor.

Leder af skolens teknisk-administrative personale. Økonomiansvarlig (formand for skolens økonomiudvalg). Arbejdsmiljøleder (formand for udvalg for Arbejdsmiljø, Sundhed og Elevtrivsel). Tovholder på ansættelser og HR. Bygningsvedligehold og bygningsdrift. IT, AV og kopiering. Indkøbsansvarlig samt tovholder på kontraktstyring og leverandøraftaler. Ansvarlig for persondata. Festinspektor samt ansvarlig for udlån/udleje af skolens lokaler/faciliteter.