Jubilardag

Arrangementet finder sted lørdag inden skolens dimission.

Deltagere kan alle fejre 25, 30, 35 osv. års-jubilæum.

Dagen begynder med, at alle gæster mødes i Sorø Klosterkirke kl. 10.

Der vil være velkomst ved skolens rektor.

Der bliver sunget fællessange som ’Jeg ved et Sted’, ’Hellig er vor ungdoms lyst’ og ’Lade sig løfte’.

Repræsentant fra Soransk Samfund, skolens rektor samt en jubilar holder taler, og der uddeles flidspræmier til nuværende elever fra Ejlersens mindelegat.

Efter arrangementet i kirken er skolen vært for en reception i Hovedbygningens festsal. Herefter vil der være mulighed for omvisning på skolen og/eller Hauchs Physiske Cabinet ved flere af skolens lærere.

Arrangementet er en kærkommen lejlighed til at mødes med gamle klassekammerater, og "Kan-du-huske"-historierne flyver rundt den dag.

Essensen af jubilardagen. To gamle værelseskammerater og begge student fra 1952 Hans Henrik Castenschiold og Karl Erik Wienberg mødtes efter arrangementet i kirken og reception til en snak om gamle dage. Jubilardagen 2017.