Masser af muligheder for frivilligt arbejde

På Sorø Akademi er der stor interesse for frivilligt arbejde. Det kan fx være som besøgsven i Røde Kors, indsamler for Folkekirkens Nødhjælp, marskal ved arrangementer på skolen, fodboldtræner, spejderleder eller pilot i Cykling uden alder.
Her på skolen er der en gruppe frivilligambassadører, der står for en række frivillige arrangementer både på og uden for skolen.
Frivilligambassadørrene for skoleåret 2016-17 er Aksel Beltoft 1x, Julie Christiansen 1c og Kathrine Mølgaard-Larsen 2z. Lektor Per Højland er skolens frivilligkoordinator.
Frivilligambassadørerne er i et tæt arbejde med Frivilligcenter Sorø, der har kontakt med en masse foreninger, der altid kan bruge frivillige.
Både skolen og Frivilligcentret kan underskrive frivilligbeviser til alle, der har brugt minimum 20 timer på frivilligt arbejde. Frivilligbeviset kan benyttes i forbindelse med optagelses- eller ansættelsesforhold.
Det frivillige arbejde på Sorø Akademi startede i 2014 som Projekt Frivillig. Der begyndte arrangementer som frivillighedsdagen for 1. g'ere, hvilket frivilligambassadører siden hen har ført videre.

Kontakt

Hvis du er interesseret i at lave frivilligt arbejde eller har gode ideer og forslag, kan frivilligambassadør Aksel Beltoft 1x kontaktes på Lectio, og Frivilligcenter Sorø kan kontaktes på: info@frivilligcenter-soroe.dk eller telefon til Lone Lisborg på 2941 7092. Eller kontakt skolens frivilligkoordinator Per Højland.

Nyheder

Link

Flygtningeven i DFUNK

Et af projekterne er at være flygtningeven i Dansk Flygtningehjælp Ungdomsafdeling i Slagelse-Sorø området.
Hvad vil det sige at være flygtningeven i DFUNK?
Vi arbejder for, at flygtninge i Danmark får en rimelig behandling og de bedst mulige betingelser for at etablere en ny tilværelse.
Der er mere end 50 millioner flygtninge og internt fordrevne i verden. Heraf søger nogle få tusinde til Danmark om året, og ud af dem får kun en del mulighed for at slå sig ned her i landet.
I DFUNK gør vi alt, hvad vi kan for at hjælpe. Vi er en stor gruppe frivillige unge mellem 16 og 25 år, der i fællesskab arrangerer aktiviteter for de unge flygtninge i Sorø og Slagelse. Det kan være alt lige fra at slå katten af tønden, tage i biografen, spille volleykamp, fodboldturnering eller tage til koncert. Alle aktiviteterne er af gode grunde gratis. Vi snakker og hygger os, samtidig med at vi viser de unge en masse danske traditioner.
Hvorfor arbejder I frivilligt?                                      
Vi er med i DFUNK, fordi vi gerne vil hjælpe de unge at lære vores samfund at kende, og få dem til at føle sig hjemme. Derudover så kan vi slet ikke forestille os, hvordan det må være at have været på flugt og pludselig være helt alene i et fremmed land. Så for os er det også rigtig vigtigt at skabe nye venskaber og netværk på kryds og tværs. De unge mennesker, som kommer til vores arrangementer, er helt vildt taknemmelige for det stykke arbejde, vi laver, og det gør jo det hele til en endnu større fornøjelse.

 

 

 

 

Kontakt og direkte link

DRs P4 på besøg for at høre om aktiviteter for flygtninge