Skema til ansøgning om opholdsstøtte 2024-25 for kostelever under 18 år

Dette skema er udelukkende for kostelever under 18 år. Din eventuelle støtte tildeles indtil du kan modtage SU.
Din ansøgning gælder kun for det pågældende skoleår, husk derfor at søge igen, hvis du stadig er under 18 år næste skoleår.

ELEV (ansøger)

Hvis du IKKE har et dansk cpr-nummer, skal du i stedet udfylde feltet "Fødselsdato"
Udfyldes kun, hvis du IKKE har et cpr-nummer.

MOR

Hvis du IKKE har et dansk cpr-nummer, skal du i stedet udfylde feltet "Fødselsdag"
Udfyldes kun, hvis du IKKE har et cpr-nummer.

FAR

Hvis du IKKE har et dansk cpr-nummer, skal du i stedet udfylde feltet "Fødselsdag"

HVIS FAR OG MOR IKKE BOR SAMMEN

Er forældre separeret/skilt?

Er den forælder eleven bor sammen med gift?

Opholdsstøtten bliver beregnet på grundlag af skatteindkomst hos den forælder, der har samme folkeregisteradresse som eleven (ansøgeren). Er forælderen gift, tæller ægtefællens indkomst med i opgørelsen.
Hvis ægtefællen ikke har et dansk cpr-nummer, skal du i stedet udfylde feltet "Fødselsdato"

SØSKENDE UNDER 18 ÅR

UPLOAD ÅRSOPGØRELSE 2022 FRA SKAT ELLER UNDENLANDSK MYNDIGHED

Har I ikke en dansk skatteopgørelse, uploades dokumentation fra tilsvarende udenlandsk myndighed. Hvis I uploader udenlandsk dokumentation, kontaktes I for nærmere gennemgang af indkomstgrundlaget for beregning af opholdsstøtte.
Fjern filer
Maksimal filstørrelse: 10MB

ER DER ANDET VI BØR VIDE?

Skriv f.eks. hvis jeres indkomst ser meget anderledes ud end i 2022.
Fjern filer
Maksimal filstørrelse: 10MB

TJEKLISTE INDEN AFSENDELSE AF ANSØGNINGEN

Alle opgivne oplysninger behandles fortroligt og opbevares i overenstemmelse med Databeskyttelsesforordningen (GDPR).