Her har vi samlet informationer for jer, der bor i udlandet, og svar på de spørgsmål, som andre i jeres situation ofte har

Bliv student i Danmark

Sorø Akademi har en lang tradition for at have udlandsdanske elever boende på kostskolen, mens de tager deres studentereksamen. Udover, at du bliver en del af skolens trygge fællesskab, kommer du til at være godt forberedt på at læse videre. Du kommer til at forstå et dansk studiemiljø, bliver trænet i "studiedansk" – og får ikke mindst et godt netværk og venskaber, der ofte er for livet.

Johan fortæller om at flytte fra Bruxelles til kostskolen
Johan fortæller om at flytte fra Bruxelles til kostskolen

Hør Johan 1b (2022) fortælle om, hvordan det har været den første tid på kostskolen.

Ofte stillede spørgsmål / FAQ for udlandsdanskere

Hvor gammel skal jeg være, når jeg begynder?

Der er ikke nogen formel aldersgrænse. Man skal have gennemført skolegang til et niveau svarende til mindst en dansk 9. klasse-eksamen. Skolen tilbyder alene dansk STX-eksamen (dvs man går i 1.g, 2.g og 3.g). Dette betyder, at vores elever typisk er 16-17 år, når de begynder, og 19-20 år, når de bliver studenter. Nogle er lidt yngre, nogle lidt ældre.

Hvornår er det bedst at søge om optagelse?

Hvis man vil bo på Sorø Akademi skal man ansøge om optagelse på kostskolen ca. 8 mdr før skolestart. I 2023 har vi haft ansøgningsfrist til kostskolen søndag den 15. januar og optagelsessamtaler ultimo januar.

Ansøgning til vores kostskole kan også indsendes på andre tider af året, og vi modtager altid gerne din ansøgning, når du har besluttet dig.

Hvad koster det?

Selve gymnasie-undervisningen er gratis, da Sorø Akademi er en statsskole (offentligt gymnasium), hvor også de lokale unge går (gratis) i gymnasiet.
Tjek de aktuelle priser for at bo på kostskolen her. Kostskolebetalingen dækker fuld kost og logi, og betales over 10 rater fra august til maj.

For elever under 18 år bliver kostskolebetalingen evt. reduceret alt efter forældrenes indkomst.

Elever over 18 år kan i langt de fleste tilfælde, pga. nogle særlige SU-regler om gymnasiekostskoler, få "udeboende SU" (statens uddannelsesstøtte). Den er også afhængig af forældrenes indkomst, men giver uanset hvad et godt tilskud til kostskolebetalingen.

Betalingen dækker ikke lommepenge mv. Nogle af vores elever får erhvervsarbejde lokalt i caféer, supermarkeder eller lign. som gør det muligt at tjene lidt ekstra til fx lommepenge.

Hvordan søger man fra udlandet?

Man søger elektronisk via ansøgningsskemaet på skolens hjemmeside.
Find detaljerede informationer og skemaer her. Vær opmærksom på ansøgningsfristerne og, at der er forskel på om du søger ind til 1.g's start eller senere i dit gymnasieforløb.

Husk, at det er en god ide at kontakte skolen i god tid inden en kostskole-ansøgning, da vi har rundvisninger i kostskolen en række søndage i efteråret, som man med fordel kan tilmelde sig.

 

Hvilke faglige krav stiller I?

Rektor kan optage elever ”efter konkret vurdering”. Her vurderes fx

  • udenlandske skolepapirer i forhold til de danske krav om at blive erklæret uddannelsesparat til gymnasiet
  • karaktergennemsnit
  • at man har et såkaldt 2. fremmedsprog (tysk el. fransk).Hvis man ikke har haft det, må man tage begyndersprog (fransk el. spansk), når man starter her.

Man kan også blive indkaldt til en faglig optagelsesprøve, så vi sikrer os at de faglige kompetencer er tilstrækkelig høje til, at man bliver glad for at gå i gymnasiet.

Hvorfor skal jeg tage en dansk studentereksamen?

Den vigtigste fordel ved at tage en dansk studentereksamen er, at man får trænet dansk som studiesprog. Der er meget stor forskel på at have dansk som hverdagssprog og dansk som fagligt sprog og studiesprog. Langt de fleste videregående uddannelser i Danmark foregår på dansk, og det er faktisk svært at omstille hverdagsdansk til studiedansk. I de tre år du går her på Akademiet, får du trænet den sproglige præcision, som er fundamentet for al akademisk faglighed.

Men man kan godt blive optaget på en videregående uddannelse i Danmark, selvom man har en udenlandsk eller en international studentereksamen, fx IB (International Baccalaureate). Omregningen til dansk eksamensgennemsnit foregår efter en model, der ikke er til fordel for IB og eksaminer fra udlandet. Uden en dansk studentereksamen skal man derudover tage en dansk sprogtest, hvis man ikke har taget dansk A i forbindelse med sin IB.

Hvad betyder STX?

STX er simpelthen en forkortelse af ”Studentereksamen”/Studenter-X-amen. Forkortelsen er opstået, fordi de to andre gymnasiale uddannelser havde forkortelser med X til sidst: Højere Handelseksamen (HHX) og Højere Teknisk Eksamen (HTX). Der findes endnu en gymnasial uddannelse, Højere Forberedelseseksamen, der forkortes HF.

Hvor godt skal jeg tale dansk for at blive optaget på Sorø Akademi?

Du skal kunne forstå ”hverdagsdansk” og kunne tale dansk flydende. Almindeligvis har vores ”udenlandsdanske” elever mindst én dansktalende forælder og de er vokset op som flersprogede, med dansk som det ene sprog. Du behøver ikke kunne skrive dansk ret godt, men det er en fordel at være god til at skrive på et andet sprog. Det gør det lettere, når man skal i gang med at skrive opgaver på dansk.

Skolen har ikke særlige dansk-kurser for udenlandske elever, men vil gerne hjælpe med at tilrettelægge forløb med privatundervisning eller lign. Forløbene skal man i givet fald selv finansiere.

Det er dog vores erfaring, at de fleste elever meget hurtigt lærer at begå sig fagligt på dansk – både mundtligt og skriftligt – alene ved at følge undervisningen, arbejde med lektierne og samarbejde med de andre danske unge i undervisningen.

Kan min danske studentereksamen bruges i udlandet?

Ja. Langt de fleste lande anerkender hinandens studentereksamen som adgangsgivende til videregående uddannelse. Mange lande, herunder Danmark, forlanger desuden sprogtest for at blive optaget.

Sorø Akademi tilbyder DSD (Deutsche Sprach Diplom) til vores dygtigste tyskelever. Dette diplom giver, sammen med din studentereksamen, mulighed for at blive optaget på videregående uddannelser i Tyskland.

Hvor er man i weekenderne?

Man kan bo på kostskolen i næsten alle weekender. Kostskolen har lukket i de store ferier (efterårsferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie) og her tager de fleste udlandsdanske elever hjem til deres familier i udlandet. Vi har desuden tre lukkeweekender om året, hvor kostskolen lukker fra fredag eftermiddag til søndag aften. Her besøger denne gruppe elever ofte familie i Danmark eller tager med en kammerat med hjem til dennes forældre her i Danmark. Vi har én lukkeweekend mellem sommerferien og efterårsferien, én imellem efterårsferie og juleferie og én om foråret.

Kan jeg få et IB diploma?

Nej, det internationale Baccalaureate Diploma er en 2-årig universitetsforberedende uddannelse, hvor al undervisning foregår på engelsk. Vores undervisning foregår på dansk og det er en dansk studentereksamen, du får efter tre år.

Emily fortæller om at flytte fra London til kostskolen
Emily fortæller om at flytte fra London til kostskolen

Hør Emily 1z (2022) fortælle om, hvordan det har været den første tid på kostskolen som udlandsdansker.

Venteliste

Vi har normalt flere ansøgere end pladser, men de ansøgere, der ikke umiddelbart optages, får tilbudt plads på en venteliste, da der som regel opstår et lille antal nye ledige pladser i løbet af året.
Det vil normalt være afgørende for at blive optaget på kostskolen i løbet af skoleåret, at der også er plads i gymnasiet på en studieretning, der passer, og om det er et drengeværelse eller pigeværelse, der er blevet ledigt.