Hvis du gerne vil være kostelev: Vigtig information og ansøgningsskemaer finder du her

Ansøgningsfrister

Hvis du vil være sikker på, at du har fået en kostskoleplads forud for optag til gymnasiet, så husk ansøgningsfristen for skoleåret 2024/25 er d. 18. januar 2024 (for skoleåret 2023/24 var det d. 15. januar 2023).

Ansøgning til vores kostskole kan også indsendes på andre tider af året, og vi modtager altid gerne din ansøgning, når du har besluttet dig (hvis du allerede er i gang med gymnasiet, men har lyst til at bo på kostskolen, så begynd med at kontakte vicerektor Anne Friis Petersen for at få en samtale med rundvisning).

Læg mærke til, at elever optages på kostskolen under forudsætning af, at de 1) er uddannelsesparate og 2) søger Sorø Akademi som 1. prioritet på undervisningsministeriets fælles ansøgningside optagelse.dksenest 13. marts.

Læs, det du skal vide nedenfor, inden du går i gang med ansøgningen.
Følg derefter linket til ansøgningsskemaet til det skoleår, du søger ind på

1. Læs først kostskolens regler
Optagelse på kostskolen finder sted på baggrund af et særskilt ansøgningsskema, men det er vigtigt, at du læser vores regler og informationer om betaling, inden du går i gang med at udfylde det. På ansøgningsskemaet skal du nemlig skrive under på, at du har læst og forstået disse oplysninger, så der ikke senere opstår misforståelser.

Det, du skal læse først:

2. Udfyld skemaet
Vi lægger vægt på begrundelserne for, hvorfor du har valgt at søge ophold på lige præcis Sorø Akademis Kostskole, så det er vigtigt, at du giver så fyldige svar som muligt på disse spørgsmål.

Når du har har trykket "send ansøgning" nederst på skemaet er ansøgningen officielt indsendt, og du modtager en automatisk kvitteringsmail umiddelbart efter med en oversigt over dine svar.

 

Venteliste

Vi har normalt flere ansøgere end pladser, men de ansøgere, der ikke umiddelbart optages, får tilbudt plads på en venteliste, da der som regel opstår et lille antal nye ledige pladser i løbet af året.
Det vil normalt være afgørende for at blive optaget på kostskolen i løbet af skoleåret, at der også er plads i gymnasiet på en studieretning, der passer, og om det er et drengeværelse eller pigeværelse, der er blevet ledigt.

3. Interview
Når du har indsendt ansøgningsskemaet, får du som nævnt en mail-kvittering på, at vi har modtaget din ansøgning.

Vigtigt: Dette bør du vide, inden du søger ind på kostskolen

Som vi har forsøgt at beskrive på siden om dagligdagen på kostskolen har vi nogle forholdsvis faste rammer for alumnernes hverdag: Obligatorisk morgenmad, læsero og nattero udgør hverdagens faste rammer. Retningslinjer om alkohol, stoffer mv. er eksempler på andre håndfaste rammer.

Kostskolen er bemandet af syv kostlærere, der også fungerer som gymnasielærere på Sorø Akademi. Man kan derfor ikke være sikker på at kunne komme i kontakt med sin kostlærer i skoletiden. Vi siger, at kostskolen er "lukket" fra kl. 8-15 hver dag, og det betyder, at evt. henvendelser vedr. sygdom eller lignende sker til skolens sekretariat i denne periode på hverdage.

Kostskoletilbuddet passer med andre ord bedst til elever, der i det store hele er selvkørende i hverdagen: Som selv kan komme op og afsted til morgenmad hver morgen, som passer deres skole og afleveringer, og selv kan overholde retningslinierne vedr. læsero kl. 18.15-20.15 og nattero på eget værelse kl. 22.30.

Alumner, der i en periode har det svært ved at være selvkørende, får naturligvis støtte og hjælp fra kostlærerne, men større personlige problemer og sygdomme kan være svære for os at håndtere og afhjælpe. I sådanne tilfælde går vi i dialog med alumne og forældre om, hvordan vi bedst muligt kan støtte alumnen.